Zadanie tygodnia 20/2018

Pokój z Wami! W tym tygodniu rozważamy treść ostatniego rozdziału z Walki duchowej. Będą to dwie konferencje „Filaru odpowiedzialności za wypowiadane słowa”. Postarajmy się zrealizować zadania do czwartku, abyśmy podczas spotkania mogli podsumować pracę z tą książką.

Konferencja 1link do konferencji

Pomyśl:

 1. Jaką moc mają słowa? Twoje słowa?
 2. Jak Jezus upominał ludzi, mówiąc o odpowiedzialności za słowa?
 3. Przeanalizuj słowa świętego Jakuba.
  • Jaką potęgą jest język?
  • Skąd się ta potęga bierze? Jaki ma z nim związek rozum i wola?
  • Jaka jest zależność między językiem a sercem? Czy moja mowa zasiewa pokój czy niepokój?
  • Na czym polega przewrotność języka? Czy i z moich ust wypływa woda „słodka” i „gorzka”?
 4. Przyjrzyj się opowieści z życia świętego Filipa. Ile szkód wyrządzam innym poprzez obmowę? Jak je naprawić?
 5. Przyjmij dobrą radę od Sokratesa o trzech sitach.
  • Czy to, co mówię jest prawdziwe? Jak często powtarzam niesprawdzone opinie, plotki; może szukam sensacji, może usprawiedliwiam swój grzech?
  • Czy to, co mówię, przysporzy komuś dobra? czy oddzielam grzech od grzesznika? Czy okazuję miłosierdzie drugiemu człowiekowi?
  • czy to, co mówię, jest konieczne? Czy to, co mówię jest potrzebne i budujące?

Konferencja 2link do konferencji

Pomyśl:

 1. Kto uczy mnie milczenia?
 2. Na jaki paradoks zwraca uwagę św. Faustyna?
 3. Kiedy milczenie jest przewrotne?
 4. Czy mój język jest niepohamowany, ciekawski, gadatliwy?
 5. Kiedy ciekawość staje się przeszkodą? Czy cierpię na niepohamowaną ciekawość? Jakie są tego skutki?
 6. Na jakie skutki złej mowy wskazuje Syrach? Z czego wynika właściwe zachowanie Jak odbierana jest osoba strzegąca czystości mowy, a jak gadatliwa? Jaką osobą ja jestem?
 7. Jakie konkretne grzechy języka wskazuje Syrach? Jak ma się zachować człowiek mądry?
 8. Jak duży wpływ na postawę milczenia mają grzechy języka?
 9. W jaki sposób i kiedy należy upominać bliźniego? Gdzie tkwi pułapka?
 10. Jak traktuję własne plany, pragnienia, zamiary?
 11. O czym świadczy postawa krytykowania wszystkich i wszystkiego? Czy ja tak mam? Jaka jest na to rada?
 12. Rozważ słowa: „Życie i śmierć jest w mocy języka, jak go kto lubi używać, taki spożyje zeń owoc” (Prz 18, 21)

Błogosławionego tygodnia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *