Zadanie tygodnia 25/2019

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji księdza Mariana Raichela „Poznawanie prawdy, poznawanie Boga. Wiara, drogą do Prawdy. Odkrywanie ukrytej rzeczywistości”. https://www.youtube.com/watch?v=r80hrbL5GUo

Pomyśl: gdzie nie domagam? W której sferze?

Czy wierzę w rzeczy widzialne i niewidzialne? Czy moje przeżycia są tylko naskórkowe, dotyczące świata materialnego- czy też interesuję się rzeczywistością  nieba, które na mnie czeka? Która rzeczywistość jest dla mnie ważniejsza?

Jak przyjmuję Boże tajemnice: o Trójcy Świętej, czy o obecności Boga w Najświętszym Sakramencie? Może je odrzucam? Może nie dowierzam? Czy modlę się do Ducha Świętego o poznawanie Boga w naszych duszach? O otwarcie się na Jego dary? O rozpoznawanie natchnień? Czy mi na tym  zależy? Czy już wiem, od kogo pochodzi dana myśl- od Boga, od złego czy ode mnie?

Czy jestem otwarty/a na PRAWDĘ? Czy przestrzegam ewangelicznych wartości  w każdej sferze mojego życia? Ile we mnie Judasza w przywiązaniu do rzeczy materialnych? Jak to sobie usprawiedliwiam? Może ciągle liczę pieniądze?

Kogo nie chcę oddać Panu Bogu? Nad kim chcę mieć władzę, kogo chcę zawłaszczyć dla siebie? Czyja wola jest dla mnie ważniejsza- Boża czy moja?

Czy żyję w stanie grzechu ciężkiego? Jak mam się ratować?

Czy i jak się  modlę? Czy to dla mnie przykry obowiązek? Czy mam świadomość, że modlitwa sercem, a nie mówiona tylko wargami ma potężne działanie? Że podczas modlitwy odkrywam Boga?

Jaka jest moja jałmużna?

Czy moje serce otwarte jest na miłość?

Jakie jest moje zadanie dziś? Jakie mam zająć stanowisko wobec kłamstwa, wobec rewolucji seksualnej, wobec kultury rozwiązłości, wobec czarnych legend o kościele i wobec kultury relatywizmu?

Błogosławionego tygodnia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *