Zadanie tygodnia 49/2020

Pokój z Tobą! Przeczytaj artykuł: „Mój Nazaret”

Wysłuchaj konferencji :

ksiedza arcybiskupa Grzegorza Rysia ” Jak wcielać marzenia i kochać rzeczywistość, a nie wyobrażenia”

Rozważ:  jakie mam wyobrażenia Bogu, osobie, o innym człowieku? Jakie oczekiwania? Czy polegam na sobie, myślę, że umiem, że potrafię, że sobie poradzę? Co mnie stanowi? Jaki piasek? Jakie imieniem mówi do mnie Jezus? Zostaw swoje przeszkody Jezusowi, nie przesłaniają ci zadania, który masz do wykonania myśmy nie mową, lecz postawą. Słowo Boga Wypełnia się  na mnie i spełnia się we mnie. Taki mój Nazaret.

 Chrześcijanin otrzymuje nasze nowe imię. ty we wspólnocie otrzymałes nowe imię:  Brat, Siostra. Szymon, który dostał zadanie, by przewodniczyć  Kościołowi, otrzymał imię: Piotr, Skała.  Ale Jezus nie patrzy na to, kim stał  się Szymon przez posługę, ale na to, kogo powołał, patrzy na człowieka z piasku. Z całą jego nędz,ą niedowierzaniem, z gorzką prawdą o sobie, z zaparciem się Jezusa, ze swoim Nazaretem. Jezus pytał mnie, wiedząc kim jestem, skąd się wywodzę, co mam na sumieniu – Czy ty kochasz mnie? Jak jemu teraz odpowiem?

ojca Augustyna Pelanowskiego: „Historia człowieka, który nie wie kim jest i po co żyje”

Wysłuchaj rozważań dotyczących Mojżesza. Czy już rozumiem, dlaczego mam trudności z tożsamością? Po co potrzebuję pustyni? Czym jest Biblia? Co zawiera? Dlaczego potrzebuję poznawać Słowo Boga?

Błogosławionego tygodnia!