Zadanie tygodnia 6/2021

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji Jana Budziaszka pt. „Od Jezusa Ukrzyżowanego usłyszałem: <<Dlaczego do mnie przychodzisz, idź do Matki!>>

 To również kolejny tydzień naszej pracy z „Traktatem o trudnościach”. Czytamy go, odnosimy do siebie, notujemy, rozważamy.

Po wysłuchaniu konferencji pomyśl: kogo Bóg powołuje?

 W jaki sposób Bóg  pozyskał Jana Budziaszka? Ile Bóg zainwestował we mnie, by przyciągnąć w to miejsce, w którym się znajduję? Ile potrzebowałem przejść przez trudności, bym zbliżył się do Boga i czy było to konieczne (przypomnij sobie historię Bakhity, której wspomnienie  obchodzimy w poniedziałek 8 lutego – co mówiła w tym temacie)? Co musiało mnie tak spotkać, bym był w tym miejscu, w którym jestem?

Rozważ w kontekście „Traktatu o trudnościach:  „Wszystko w życiu jest łaską”! Ile mam łask? Czy myślę, że w moim życiu są jeszcze przypadki???

Bóg mówi do mnie:

«Zanim ukształtowałem cię w łonie matki, znałem cię,
nim przyszedłeś na świat, poświęciłem cię.>>
 Jr 1, 5a

 Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem (…) J 15, 16

 Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
 Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał
. Ps 139,14 – 15

Nie gromadźcie skarbów na ziemi(…) Mt 6, 19

Złodziej przychodzi tylko po to, aby kraść, zabijać i niszczyć. Ja przyszedłem po to, aby [owce] miały życie i miały je w obfitości. J 10,10

Kiedy więc Jezus ujrzał Matkę i stojącego obok Niej ucznia, którego miłował, rzekł do Matki: «Niewiasto, oto syn Twój». Następnie rzekł do ucznia: «Oto Matka twoja». I od tej godziny uczeń wziął Ją do siebie. J 19, 26-27

Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!» (…) Łk 1,38

Pomyśl nad słowami Jana Budziaszka:

 „Każdy człowiek, którego dzisiaj spotkasz, jest postawiony na Twojej drodze przez samego Pana Boga, jest w czymś mało że lepszy od ciebie, to jeszcze jedyny, niepowtarzalny na całej kuli ziemskiej nie ma drugiego takiego człowieka, który miałby coś takiego, jak ten, którego spotkasz (…) każdy dostał coś takiego, czego nie ma nikt inny (…) nigdy nie będziesz szczęśliwy, dopóki nie przyjmiesz każdego człowieka takiego, jaki jest.”

„Jakie ale??”

 „Tajemnica sukcesu życiowego w piętnastu rozdziałach . Musisz nieustannie porównywać swoje życie do życia Jezusa i Maryi…”

Rozważ historię o Kozach. Do kogo udaje się Jan Budziaszek w trudnościach?  Czego mnie to uczy? Masz przy sobie „specjalne urządzenie”?  Jak współpracować z Mateczką?

Pomyśl: trudności przynoszą chwałę Bogu, mnie rozwijają, pokazują,  jak ufam Bogu. Jak Jezus zaufał Bogu podczas Męki? W Sercu moim panowała w czasie tych katuszy niczym niezamącona słodycz, dobroć, litość dla biednych ludzi (Ukryte tortury Jezusa) Słodycz na ustach, w sercu pokój. Radość doskonała. Dlaczego Jezus poszedł na krzyż? Bo chciał. To nie był jego przymus, to było Jego chcenie. Czego ja chcę? Co mi się chce? Kogo wybieram? Jakie namiętności, pożądliwości, przywiązania, wygodnictwo, narzekanie oddzielają mnie od radości doskonałej?

Błogosławionego tygodnia!