Zadanie tygodnia 39/2021

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji księdza Piotra Pawlukiewicza „Boże, miej litość dla mnie, grzesznika”

Rozważ: Jak patrzy na mnie Bóg? Co mi podsuwa szatan? Które myślenie przyjmuję?

Jakie mogą być owoce w duchowości autorytarnej? Jakie niebezpieczeństwo? Skąd bierze się moje zakłamanie, postawa faryzejska?

Czy rozmyślam, jaki powinienem być? Czy myślę, że ze mnie nic nie będzie? Czy porównuję się ze świętymi innymi, i mówię: nie, ja taki nie jestem? Co to znaczy? Jak zatem korzystać z przykładów świętych?

Jaka to duchowość nieautorytarna? Przez co do mnie mówi Bóg? Jak działa?

Co to znaczy, że Pan Bóg mnie naciąga – jak strzałę?

 Już wiem, dlaczego mi nie idzie? Dlaczego mam być lekko niedoinformowany, lekko głodny, lekko niepewny?

Czym mają być moje grzechy i słabości? Co mogę zrobić, gdy upadłem, jak wykorzystać swoją słabość? Jak zachowuje się człowiek pyszny? Po co są wskazówki, które otrzymuję we wspólnocie, zadania do wykonania? Z czego wynika moje niezadowolenie? Chcę sam się zbawić?

Rozważ: Będziesz syty swoim głodem… będziesz szczęśliwy swoim odrzuceniem…

Bóg najpierw czyni, potem wyjaśnia…

Lepiej człowiekowi wpaść w grzechy ciężkie niż we wszechogarniającą pychę…

Co pokazują przykłady biblijne: Abrahama, Mojżesza, św. Piotra, św. Pawła?

Czego potrzebuję, czego szukam błądząc? MIŁOŚCI!

Do jakiego mnie przychodzi Jezus? Dlaczego przyszedł na świat w stajni?

Jakie są szyfry mojego serca?

Błogosławionego tygodnia!