Zadanie tygodnia 45/2021

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy rozmowy z księdzem Piotrem Glasem

Wywiad ten jest podsumowaniem naszej duchowej drogi ostatnich tygodni. Zwróć uwagę na to, co ksiądz mówi o prawdzie, o uznaniu własnych słabości, kiedy Bóg kładzie swoje miłosierdzie na nasze grzechy, dlaczego tak ważna jest pokuta, jak przyjąć trudności i zgodzić się na nie oddając chwałę Bogu, kiedy mam się radować. Szczególnie rozważ to, co dzieje się z nami, gdy jesteśmy zawierzeni Jezusowi przez Maryję.

Wypisz nawyki, skłonności, które uporczywie powtarzają się w Twoim postępowaniu.

Jeśli nasuwają Ci się jakieś pytania, zanotuj je i przekaż osobie prowadzącej.

Błogosławionego tygodnia!