Zadanie tygodnia 48/2021

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji o. Augustyna Pelanowskiego, Zostaw swój ból, lęk, ochłapy przyjemności dla tworzenia więzi.

Konferencję w zapisie znajdziesz tutaj

Wydrukuj tekst, nanieś notatki, zobacz swoje położenie.

Zwróć szczególną uwagę na sytuacje lękowe, o których mówi o. Augustyn. Co jest przyczyną mojego zaślepienia? Co mam uznać w sobie? Potraktuj to na serio!

Na czym był skupiony Bartymeusz? Na czym skupiam się ja?

Jak przylgnąć do Jezusa, żeby nie było szczelin?

Jak wygląda proces wciągania w grzech? O. Pelanowski demaskuje pułapki szatana. Dlaczego wracam w grzech? Przyjrzyj się swojej sytuacji.

Dlaczego potrzebuję autentycznej skruchy?

Czego mnie uczy przykład króla Sedecjasza?

Rozważ, dlaczego Bartymeusz krzyczał i dlaczego Jezus czekał na jego krzyk. Czego mnie to uczy?

Porozmawiaj o wnioskach z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!