Zadanie tygodnia 9/2022

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy dwóch homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia:

  1. „Pokusa słuchania antyewangelicznych podpowiedzi”

 Rozważ czyn matki cesarza Konstantyna. Dlaczego relikwia korony cierniowej znalazła się w cesarskiej koronie? Czego mnie to uczy (przypomnij sobie konferencje o królu z zadania tygodnia nr 7) ? Jak rozumiem moją władzę? Jakie miejsce daję Chrystusowi w moim życiu: nakłaniam Jezusa do uznania mojego widzimisię czy uznaję Jego władzę w moim życiu?

Jakich usprawiedliwień szukam dla moich nieewangelicznych postaw, gdy cierpię, jestem prześladowany? Na kogo się wtedy nasadzam? Gdzie szukam sprawiedliwości? Kogo osądzam, kogo już potępiłem? Może łatwo mi to przychodzi ostatnio w życiu społecznym – wobec różnych polityków, rządzących? Co sam ukrywam?

Czy „współstoję” z Jezusem w wypełnianiu Prawa Bożego, w postawie miłości, miłosierdzia, wybaczenia ? Skoro jestem stworzony na obraz i podobieństwo Boga i każdy mój bliźni stworzony jest na obraz i podobieństwo Boga, tak samo przez Boga chciany – to jak to wpływa na moje myślenie i czyny? Czy nadal chcę obmawiać, osądzać, narzekać, plotkować, krytykować – zatem bluźnić? (przypomnij sobie artykuł  zeszłego tygodnia)

Przyjrzyj się sobie , gdy uznajesz swoją grzeszność: czy traktujesz to jako własną porażkę, czy uznajesz władzę Chrystusa nad sobą?

  1. Niekoniecznie budujemy Kościół według Bożych zasad i logiki” 

Przypomnij sobie przypowieści – o zaginionej owcy, o drachmie i o synu marnotrawnym. Jaka jest różnica miedzy moją logiką a logiką Boga? Czego mnie to uczy? Co jest syndromem prawdziwego nawrócenia? Którym synem jestem – tym, który wrócił do domu czy tym niezadowolonym, który został w domu? Czy mam poczucie własnej grzeszności czy własnej bezbłędności? Czyją mam mentalność – faryzejską czy cisnę się do Jezusa, by Go słuchać?

Rozważ słowa św. Matki Teresy – że „W danej chwili trzeba pomagać  jednemu człowiekowi”.  Jak to rozumiem?

Porozmawiaj o wnioskach z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!