Zadanie tygodnia11/2020

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia : „Boże Słowo mówi o niesłychanie trudnych wyzwaniach”

Rozważ:

Czego żądam od Boga? Natychmiastowego znaku? Dowodu? Cudu?  By Bóg wykazał się?

Przyjrzyj się historii nawrócenia Niniwy. Co zrobili Niniwici? Jaką moc ma Słowo Boga?

Czy wierzę, jak mieszkańcy miasta? Czy wiem, ze Bóg kocha, jest mądry, jest Opatrznością? ufam Mu, przyjmuję Jego Słowo? Czy przyjmuję to, że tak wygląda szczęście?

Z jakiego powodu jest szczęśliwa i błogosławiona jest Maryja? Czego mnie to uczy?

Ile czasu, uwagi, modlitwy poświęcam Słowu i w jaki sposób słucham?

Myślenie Boga jest inne od naszego myślenia. Co myślał Jonasz? Gdzie ja się wewnętrznie nie zgadzam ze Słowem Boga? Gdzie protestuję przeciwko „pomysłom Boga’?

Czego teraz symbolem jest Niniwa, której Jonasz nienawidził? Co ja mówię i myślę odnośnie ostatnich wydarzeń? Kogo chce ocalić Bóg? Do czego mnie potrzebuje? Jak realizuję przykazanie miłości nieprzyjaciół? Jak poddaję się Słowu? Wierzę Bogu – czy wierzę w nienawiść? W miłość i przebaczenie  – czy w zapamiętanie w nieprzebaczeniu?

Jezus dzisiaj Ciebie pyta: Wierzysz mi?

Błogosławionego tygodnia!