Zadanie tygodnia 16/2022

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „Prawda działa własną mocą”.

Zwróć uwagę na wyjaśnienie królewskości Chrystusa. Kilka zadań temu biskup tłumaczył, jakim królem jest Chrystus – mówił o dwóch modelach: władzy, którą sprawuje tyran i władzy Jezusa, który  wybiera i wypełnia Prawo (zadanie nr 7). Kim objawił Jezus się w godzinie męki? W jaki sposób potwierdziła Jego królewskość? Jaka jest jego władza? (Zwróć uwagę na postawę sługi, postawę niewolnika)

Narzędziem władzy Jezusa jest PRAWDA.

Rozważ: aby królestwo Boga było wśród nas, trzeba fundamentalnej postawy uznania własnej grzeszności. Bez niej żadna adoracja nie ma sensu. Każda będzie kłamstwem, jeśli nie nazwę swojego uzależnienia, mojej niewoli. Tylko wtedy prawdziwie adoruję, tylko wtedy prawdziwie klęknę przed Bogiem, gdy podejmę decyzję, że już dłużej nie chcę w tej niewoli tkwić, że nie mogę dłużej w niej trwać. Że nie potrafię dłużej lekceważyć tej ceny wolności, jaką jest Krew Branka! Że zawołam do Jezusa: wyprowadź mnie! Bez postawy uznania prawdy o sobie i decyzji wyjścia ze zniewolenia, nie pójdę dalej. Niech mnie nie dziwi, że mi się nie zmienia, że mam tak trudno w życiu. Niech mnie nie dziwi, że nie mam radości ze Zmartwychwstania Pańskiego. Niech mnie nie dziwi, że gdy stawiam coś na stole, którego nie ma, to coś się potłukło, rozsypało. Moim stołem, moją podstawą, fundamentem jest to uznanie mojej grzeszności, mojej słabości, decyzji, by przywrócić właściwy porządek w moim życiu.

Królowanie Chrystusa jest odwrotnością pojęcia władzy w świecie. Jezus to król żebraków, grzeszników, ludzi z marginesu społecznego, odrzuconych, prześladowanych, nieudaczników, chorych, zniewolonych, skreślonych przez tych, którzy uważają siebie za porządnych. Król, który staje się sam niewolnikiem. Jako kapłan nie żyje z ofiar składanych przez innych, lecz sam siebie składa w ofierze. Daje życie wtedy, gdy wszyscy myślą, że umiera. Czego mnie to uczy? Jaki porządek wprowadza? Czym jest krzyż według świata? Czym jest krzyż według mnie? Jak myśli Bóg?

Mądry jest Bóg, który jest sługą, kapłan, który składa ofiarę z siebie, Ojciec, który ze swojej śmierci wyprowadza życie…

Błogosławionego tygodnia!