Zadanie tygodnia 25/2022

Pokój z  Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji ojca Augustyna Pelanowskiego „Mówić prawdę”

Rozważ: Jaka prawda jest w moim sercu?

Jaki jestem przed Bogiem? Gdzie jestem kłamcą? Gdzie jestem jak Sara? A gdzie jak Marta? Co tłumię w sobie? Jaki jest warunek, bym był taki, jakim chce mnie Bóg?

Co jest dowodem bliskiej relacji z Bogiem? Kiedy modlitwa jest „zdrowa”? Jak traktuję Eucharystię?

Zrób notatki, o wnioskach porozmawiaj z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!