Zadanie tygodnia 27/2022

Pokój z Tobą!

Przez ostatnich kilka tygodni słuchaliśmy konferencji, które służą rozeznaniu – przyczyn moich trudności lub trudności tych, których prowadzę jako opiekun we wspólnocie. W tym tygodniu konferencja ojca Augustyna Pelanowskiego pt. „Brak miłości do siebie, niezadowolenie z życia, złość, kłótliwość uleczona” przynosi odpowiedź, co wobec poranionego czy przerwanego, dzieciństwa i jego konsekwencji  zrobić teraz. Jaka jest droga, by być bliskim Bogu? Kto dokończy wychowanie, kto doskonale poznał i wie, jak mi pomóc? Kogo posyła Bóg? Jak działa Maryja?

Błogosławionego tygodnia!