Zadanie tygodnia 36/2022

Pokój z Tobą! Przedłużamy na ten tydzień rozważania nad  konferencją  ojca Augustyna Pelanowskiego „Zgoda na siebie. Księga życia”, cz.1 – w całości

Cz.2  fragment  do 6:22

Rozważ w perspektywie swojej sytuacji życiowej,  wydarzeń ostatnich dni: kiedy jestem sobą? Kto to jest człowiek pogodzony? Na co jeszcze się nie zgadzam? Przyjrzyj się podanym przykładom, wypisz swoje niepogodzenia. Co teraz robię z moim 7 rozdziałem? Co rozumiem –  do czego jest mi on potrzebny?

Błogosławionego tygodnia!