Zadanie tygodnia 11/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „O Bożym miłosierdziu”

Rozważ wierną miłość Boga, czyli miłosierdzie. Jak wierny jest samemu sobie, swojemu Świętemu Imieniu, Swojemu Słowu, Swoim obietnicom, jak nie cofa darów, jak traktuje wybrany naród… a wiec i mnie…

Jak rozumiem sprawiedliwość: po ludzku czy po Bożemu? Jak postępuję względem bliźniego – szukam dla niego kary, odwetu, „sprawiedliwości”, zemsty? Może mam tak względem siebie?

„U Ciebie Panie sprawiedliwość zbawcza…” To u Boga jest sprawiedliwością, co człowieka czyni lepszym. Spójrz na swoje trudności – czy to kara ? Jak to teraz rozumiem?

Bóg jest miłosierny, zaprasza człowieka z powrotem do swojego łona, by go na nowo urodzić… człowieka, którego własne grzechy zabiły… daje mu nowe życie. Pamiętasz? miłość to cierpienie… Czy daję drugiemu człowiekowi nową szansę, czy ma on szansę narodzić się na nowo przy mnie ?

Błogosławionego tygodnia!