Zadanie tygodnia 16/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji księdza Marka Dziewieckiego .

Rozważ:

Co jest podstawowym krokiem w zaufaniu do Boga? Co to znaczy ufać Bogu? Co jest wolą Boga?

Jaka jest moja teraźniejszość?

Co to znaczy, że sumienie nie działa wstecz?

Przyjrzyj się przykładom. Jakie jest moje położenie?

Gdzie krzywdzę innych albo siebie?

Na czym polega pojednanie z Bogiem? co to znaczy, że Bóg jest niewinny? Gdzie oskarżam Boga, mówiąc, że „mam krzyż” zesłany lub dopuszczony przez Niego? Dlaczego mam tego nie robić?

Dlaczego ważne jest pojednanie z samym sobą, na czym ono polega? Dlaczego ważne by nie dręczyć ani nie pobłażać sobie? Rozważ, jakie jest w tym moje położenie?

Kiedy Ojciec syna marnotrawnego okazuje miłosierdzie? Czego mnie to uczy w teraźniejszości? Zwróć uwagę na kolejność etapów w przebaczeniu sobie.

Co mam zrobić jako krzywdziciel jednając się z bliźnim? Co robić jako osoba pokrzywdzona, gdy złoczyńca nie przemienił się ?

Co znaczy kochać mądrze? Jak Jezus okazywał miłość spotkanym ludziom?

Wysłuchaj części z pytaniami. Być może znajdziesz odpowiedź dla swojej sytuacji.

Błogosławionego tygodnia!