Zadanie tygodnia 26/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „Idź! Posyłam Cię…”

Rpzważ: Jakie imię nadaję sobie? Jakim imieniem wzywa mnie Bóg? Jakie imię nadaję bliźniemu? Gdzie oddzielam się od innych, jestem oburzony, zdumiony zachowaniem bliźniego?

Jaki mam teraz wizerunek Boga? Jakie mam kwalifikacje, by czynić we wspólnocie to, co czynię? Kim jestem dla Boga? W jaki sposób mnie leczy?

Zapisz wnioski, porozmawiaj o nich z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!