Zadanie tygodnia 38/2023

Pokój z Tobą! Przedłużamy na ten tydzień pracę nad homilią księdza kardynała Grzegorza Rysia

„Ludzie nie przyjmują Miłosierdzia, bo za tym kryje się zły obraz Boga!”

Rozważ, bez oskarżeń: co znaczy kraść dary Boże? jak to jest u mnie? kumu przypisuję chwałę?

Kim jest niewolnik? mam postawe sługi czy niewolnika?

Jak rozumiem swoją nędzę? komu najchętniej łaski daje Bóg?

Lęk  zamyka na Boże dary lub  krępuje łaskę. Czego się boję, jakich zmian?

Jaki mam wizerunek o Bogu?

Gdzie oczekuję owoców ? jakich się spodziewam? czym jest talent dany od Boga?

Jak rozumiem słowo „zaraz”?

Dokąd to odkładać będę?

Sporządź notatki, porozmawiaj o wnioskach z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!