Zadanie tygodnia 40/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu oglądamy film „Miłość i miłosierdzie” – znajdziesz go pod tym linkiem  na profilu „Miłosierdzie Boże”

Rozważ, jak istotne jest posłuszeństwo Bogu. On dzisiaj pyta Ciebie: „Ile jeszcze zwodzić mnie będziesz?”

Chrystus zadał św. Pawłowi przed nawróceniem takie pytanie: „Szawle, Szawle, dlaczego Mnie prześladujesz?” (Dz. 9,4). Mesjasz miał wtedy na myśli prześladowanie całego Kościoła, z którym się utożsamiał. Aby Szaweł dostąpił nawrócenia, posłał go do Damaszku, wskazując mu tym samym kierunek wspólnoty Kościoła. My również potrzebujemy głosu Kościoła. Święta Faustyna miała wizję, w której Jezus powiedział, aby nałożyła na siedem dni włosiennicę, ale by zapytała przełożonej o zgodę, zanim to uczyni. Matka przełożona odmówiła. Faustyna zwróciła się z żalem do Pana Jezusa: „Każesz mi prosić o te umartwienia, a matka przełożona nie chce mi pozwolić”. Jezus odpowiedział: „Nie żądam twoich umartwień, ale posłuszeństwa. Przez to oddajesz mi wielką chwałę, a sobie skarbisz zasługę” (Dz.28). Wielokrotnie w „Dzienniczku” pojawia się temat posłuszeństwa spowiednikowi, kierownikowi duchowemu, przełożonym… Znajdujemy tam słowa o tym, że „szatan może się okrywać nawet płaszczem pokory, ale płaszcza posłuszeństwa nie umie na siebie naciągnąć” (Dz. 939).

Porozmawiaj o wnioskach z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!