Zadanie tygodnia 2/2024

Pokój z Tobą!  W tym tygodniu słuchamy nagrania siostry Gaudii i księdza kardynała Grzegorza Rysia „Rahamim, czyli nowe życie w obfitości”

Co to znaczy: RAHAMIM?

Przyjrzyj sie sobie bez oskarżeń: gdzie mam zgnizliznę, oskarżenia siebie, oskarżenia innych, żale, pretensje, złości. Gdzie jest źródło tego?

Rozważ fragemnt z „Dzienniczka”:

– Pisz, mów o Moim miłosierdziu. Powiedz duszom gdzie mają szukać pociech, to jest w trybunale miłosierdzia, tam są największe cuda, które się nieustannie powtarzają. Aby zyskać ten cud, nie trzeba odprawić dalekiej pielgrzymki, ani też składać jakichś zewnętrznych obrzędów, ale wystarczy przystąpić do stóp zastępcy Mojego z wiarą i powiedzieć mu nędzę swoją, a cud miłosierdzia Bożego okaże się w całej pełni. Choćby dusza była, jak trup rozkładająca się i choćby po ludzku już nie było wskrzeszenia i wszystko już stracone, nie tak jest po Bożemu, cud miłosierdzia Bożego wskrzesza tę duszę w całej pełni. O biedni, którzy nie korzystają z tego cudu miłosierdzia Bożego, na darmo będziecie wołać, ale będzie już za późno. (Dz 1448)

Podejmij decyzję: co i komu wybaczam? Na jaką sytuację teraz ściągam Miłosierdzie?

Wypisz i spełnij. Nie myśl, że to za wcześnie – albo za późno. Teraz jest kairos.

Bóg rodzi mnie dziś do nowego życia:

«Wielbi dusza moja Pana,
 i raduje się duch mój w Bogu, moim Zbawcy.
Bo wejrzał na uniżenie Służebnicy swojej.
Oto bowiem błogosławić mnie będą odtąd wszystkie pokolenia,
gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny.
Święte jest Jego imię –
a swoje miłosierdzie na pokolenia i pokolenia [zachowuje] dla tych, co się Go boją.
On przejawia moc ramienia swego,
rozprasza [ludzi] pyszniących się zamysłami serc swoich.
Strąca władców z tronu, a wywyższa pokornych.
Głodnych nasyca dobrami, a bogatych z niczym odprawia.
Ujął się za sługą swoim, Izraelem,
pomny na miłosierdzie swoje –
jak przyobiecał naszym ojcom –
na rzecz Abrahama i jego potomstwa na wieki».

Łk 1,46-55

Błogosławionego tygodnia!