Zadanie tygodnia 17/2024

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy dwóch nagrań ojca Tomasza:

Spożywać prawdziwy pokarm

Ciągle mnie to gorszy?

Rozeznaj, gdzie jest Twoje położenie. Porozmawiaj o wnioskach z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!