Zadanie tygodnia 20/2024

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy nagrania ojca Tomasza „Być pogodnym obliczem Ojca”

Rozeznaj, gdzie jest Twoje położenie – bez oskarżeń. Zanotuj wnioski. Porozmawiaj o nich z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!