U Mamy- poświęć się Jezusowi przez Maryję!

Poświęcenie się Jezusowi przez Maryję- nasza droga

Szczególną Opiekunką Wspólnoty oraz Mistrzynią życia w mocy Ducha jest Maryja, Niepokalana Matka naszego Pana, której zawierzamy Kościół, siebie nawzajem i wszystkich, do których posyła nas Pan. Takie pierwsze zawierzenie grupy oraz zawierzenie indywidualne nastąpiło podczas spotkania formacyjnego 20 stycznia 2016 roku w Mazewie.

Rok 2017 rozpoczął się pod znakiem poszukiwania dalszej drogi, dalszego kierunku, w jakim ma zmierzać wspólnota. Dzięki wsparciu Witka Wilka i jego wspólnoty uczestniczyliśmy Seminarium Odnowy Wiary u ojców franciszkanów w Sanktuarium św. Antoniego Padewskiego w Zgierzu, co ugruntowało nas w przekonaniu, że dotychczasowe działania były właściwe. W tym czasie zgłosiliśmy też udział kilku osób ze wspólnoty w Maryjnym Forum Charyzmatycznym w Szczecinie „Maryja gwiazda Ewangelizacji”. Forum odbyło się w dniach 19-21 maja. Słowo głosili m.in.: ks. Piotr Glas, ks. Dominik Chmielewski i prof. Wincenty Łaszewski. Owocem udziału w tym wydarzeniu było pragnienie całkowitego ofiarowania się Jezusowi przez Maryję według „Traktatu o doskonałym nabożeństwie” św. Ludwika de Montfort, poprzez 33- dniowe rekolekcje i podpisanie takiego aktu.

Ważnym wydarzeniem w dziejach naszej wspólnoty była również konferencja na ten temat, wygłoszona 24 czerwca w kościele w Przedczu przez o. Dariusza Galanta OMI z Sanktuarium bł. Edmunda Bojanowskiego w Luboniu, egzorcystę Archidiecezji Poznańskiej. Dodatkowym wzmocnieniem na tej drodze były rekolekcje, które odbyły się w dniach 10-13 października w sanktuarium w Luboniu prowadzone przez o. Dominika Chmielewskiego pod hasłem „Sekret Kecharitomene”. Nie mieliśmy już wątpliwości. To właściwy kierunek.

Od listopada 2017 roku, podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, członkowie naszej wspólnoty przystępują do takiego zawierzenia.

Materiały do pobrania:

Akt poświęcenia się Jezusowi przez Maryję

oto-matka-twoja-33-dniowe-rekolekcje-maryjne

Traktat św. Ludwika

Akt potwierdzenia przynależności do Jezusa przez Maryję

Być formą Maryi… (NOWY)

Szczęśliwe Wolne Niewolnictwo (Nowe)

Jak poznawać Boga (Nowe)