Akt potwierdzenia przynależności do Jezusa przez Maryję

Najświętsza Panno Maryjo, zawsze Dziewico, Matko Jezusa, Wierna Córko Boga Ojca, Oblubienico Ducha Świętego:

Ja, członek wspólnoty Anioła Betesdy świadomie i dobrowolnie potwierdzam moją przynależność do Jezusa przez Maryję.
Ja, biedny grzesznik, odnawiam i zatwierdzam moje śluby Chrztu św.
Wyrzekam się na zawsze szatana, jego dzieł i jego pustych obietnic.
Potwierdzam moje całkowite oddanie się Jezusowi Chrystusowi. Trwam w niesieniu swojego krzyża i w podążaniu za Jezusem do końca mych dni. Dokładam wszelkich starań, by wzmocnić z Nim więź, by trwać w wierności bardziej niż kiedykolwiek wcześniej.

W obecności wszystkich aniołów i świętych potwierdzam Maryjo, że jesteś moją Matką i że trwam w Twoim sercu, a Ty trwasz w moim.
Oddaję Tobie, Maryjo, z pokorą, ufnością i uległością całą moją dyspozycyjność :

  • Moje ciało, duszę i ducha
  • Całą moją istotę
  • Życie w czasie i w wieczności
  • Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
  • Rozum, uczucia i pragnienia
  • Wszelkie zmysły, władze i prawa
  • Wolę i wolność moją

Oddaję Ci wszystko, czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.
Niepokalana Matko Miłosierdzia, wszystko oddaję Twojej świętej woli. Nie zostawiam sobie nic. Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego miłosierdzia. Broń mnie i posługuj się mną, jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.

O Maryjo, jest otwarte Twoje serce dla mnie! Oto moja ofiara- moje serce i całe moje jestestwo.
Maryjo, gdybym kiedyś chciał od Ciebie odejść, gdybym się zaczął buntować, że wszystko utracę, bądź tak dobra i nie zważaj na moje protesty.
Razem z Tobą wielbię Jezusa, w Tobie trwam w komunii z Nim i Trójcą Przenajświętszą, ulegam Tobie i wykonam wszystko, co nakazuje Twoja święta wola, by zostać doprowadzonym do chwały w niebie.

W głębokim pokłonie
Chwała, Tobie Ojcze
Chwała, Tobie Jezu
Chwała Tobie, Duchu Święty
Chwała Tobie Trójco Przenajświętsza
Amen