Pralnia

Twoja droga przed spowiedzią generalną

 1. Porozmawiaj z opiekunem, by rozeznać trudności, zagrożenia duchowe (zapoznaj się przedtem z listą zagrożeń).
 2. Poznaj zasady współpracy w naszej wspólnocie – zob. odrębny dokument tekstowy.
 3. Otrzymasz ustalenia dotyczące modlitwy codziennej oraz lektury Pisma Świętego.
 4. Utrzymuj codzienny kontakt z osobą prowadzącą. Pamiętaj, że niedziela jest dniem odpoczynku, dniem poświęconym Bogu i rodzinie!
 5. Będziesz oglądać filmy, konferencje podstawowe, do których otrzymujesz pytania i zadania. Wszystko notuj. Skrupulatnie wywiązuj się z nich, a unikniesz wielu trudności.
 6. Dodatkowo, na bieżąco, w zależności od typu zagrożeń, od postępów lub ich braku, od występujących trudności, poziomu wiary – według wskazań osoby prowadzącej (wtedy zawieszamy konferencje podstawowe) zalecamy:
 • filmy – świadectwa ludzi nawróconych,
 • filmy o świętych,
 • filmy o tematyce biblijnej,
 • filmy o Eucharystii,
 • rozważania.
 1. Korzystaj z sakramentaliów: soli egzorcyzmowanej, oliwy i wody – niech na stałe będą w Twoim domu.
 2. Poradnik ułożony jest na kształt dziennika. Podział materiału do przerobienia na każdy dzień należy traktować stosownie do sytuacji opiekuna i podopiecznego, ich dyspozycyjności. Osoba prowadząca decyduje o tempie pracy.

Dzień 1

Film „Spotkanie”:

 1. Przyjrzyj się poszczególnym bohaterom, ich historiom.
 2. Z którą z postaci się identyfikujesz?
 3. Co Jezus mówi dziś do Ciebie?
 4. Jaki ma plan wobec Ciebie?
 5. Jak Jezus wykorzystał burzę?
 6. Co jest burzą w Twoim życiu?
 7. Jak wygląda niebo?
 8. Czym jest piekło?
 9. Rozważ słowa: „Nikt nie idzie do piekła z opaską na oczach! Każdemu – w ten czy inny sposób się objawiłem!”
 10. Jakie miejsce zajmował szatan w niebie?

Chcesz przestać cierpieć? Posłuchaj, co Jezus mówi Kayli: „Nie obiecam Ci, że wszystkie problemy znikną przez jedną noc. Masz przed sobą ciężką drogę, ale mogę powiedzieć, że będziesz miała pokój, będziesz obfitować, wzrastać, jeśli tylko mi zaufasz! Pójdziesz za mną? Wybaczysz tym, którzy Cię skrzywdzili, jak ja Ci wybaczyłem?” Czy pójdziesz za Jezusem???

Przyjrzyj się, jak zatwardziałe jest serce Nicka. Dlaczego Jezus pozwolił mu odejść?

Jaki Ty masz wybór? Jakie będą konsekwencje Twoich wyborów?

Dzień 2

Film „Maria Magdalena”:

ZADANIA

 1. Przyjrzyj się skrótowi biblijnej historii ludzkości aż do dziejów Świętej Rodziny.
 2. W jakich okolicznościach nastąpiło spotkanie Marii Magdaleny z Jezusem? Co złe duchy mówiły? Co uczynił dla niej Pan? Jak odtąd zmieniło się życie bohaterki? Jaką podjęła decyzję?
 3. Wsłuchaj się w słowa Jezusa na górze Błogosławieństw. Co mówi  o miłości bliźniego? Przyjrzyj się, jak chłonie te nauki Maria. Zobacz, kogo dotyka Jezus i jakie to wywołuje reakcje wśród słuchaczy. Czy i Ty nie osądzasz ludzi ? Czy umiesz wybaczać? Czy masz miłosierdzie dla ludzi?
 4. Dlaczego Maria przejęła się jako jedyna spośród uczniów losem Samarytanki?
 5. Jak Ty traktujesz ludzi, których społeczeństwo odrzuca?
 6. Zobacz, co było uwalniające dla Samarytanki w rozmowie z Jezusem.
 7. Co Jezus mówi o troskach dnia codziennego? Jak jest u Ciebie?
 8. Dlaczego Jezus przebywał z celnikami i grzesznikami? Co Jezus w ten sposób mówi Tobie?
 9. Zobacz, co zrobiła kobieta cierpiąca na krwotok. Również tego pragniesz? Masz taką wiarę? Jezus nazwał ją córką. Ty też jesteś Jego córką/ synem!
 10. Zaobserwuj, jakich cudów dokonał Jezus. Wierzysz w Jego moc? Wierzysz, że działa w Twoim życiu?
 11. Przyjrzyj się zachowaniu Jezusa w stosunku do jawnogrzesznicy. Zobacz, jak Jezus przywrócił jej godność.
 12. Jak Jezus zachowuje się wobec prześladowców?
 13. Prześledź Drogę Krzyżową. Z którą z postaci utożsamiasz się?
 14. Co dokonało się przez śmierć i zmartwychwstanie Jezusa?
 15. Przesłuchaj szczególnie uważnie 8 ostatnich minut filmu. To przesłanie specjalnie dla Ciebie! Daj się poprowadzić modlitwie bohaterki.

Dzień 3

Wybrane świadectwo – ustalone przez opiekuna dotyczące  trudności danej osoby

Nick Vujcic,  „Bez rąk, bez nóg, bez ograniczeń”

https://www.youtube.com/watch?v=X-ROhYISink
Świadectwo Jaśka Meli i Marcina Jakimowicza, Ciemno, czyli jasno
https://www.youtube.com/watch?v=gjOB1P4B49w

Świadectwo Urszuli Meli, Mój biegun
https://www.youtube.com/watch?v=2kUe1NR7U38

Świadectwo Dobromira „ Mak Makowskiego”,  Byłem marionetką diabła   

Świadectwo Piotra Stępniaka, Byłem gangsterem

https://www.youtube.com/watch?v=NBMA-PzKKC4
Bóg naprawdę istnieje 

https://www.youtube.com/watch?v=mYrZvnQqFXQ

Świadectwo Jana Budziaszka,  Dzienniczek perkusisty

https://www.youtube.com/watch?v=WNRFC6YBmVs

Świadectwo Anny Golędzinowskiej

https://www.youtube.com/watch?v=SlAIY3lSzIg

Dzień 4

Witek Wilk – Seminarium Odnowy Wiary – Bochnia 1

 1. Jakie „tradycje katolickie” były podtrzymywane w Twoim domu?
 2. Czy wiesz, jakiego Boga spożywasz? Jaką masz świadomość?
 3. Czy wiesz, jaki Bóg ma plan na Twoje życie i z czego Cię rozliczy?
 4. Jaką rolę odgrywa Słowo Boże w Twoim życiu?
 5. Dlaczego potrzebujesz wiary? Skąd ma się rodzić Twoja wiara?
 6. Czy możesz zasłużyć na zbawienie?
 7. Czy musisz rozumieć słowo Boże, aby je czytać?

ZADANIA:

Codziennie czytaj przynajmniej 1 rozdział dziennie (do 15 minut) w takim porządku: Ewangelia wg św. Jana, Dzieje Apostolskie, Listy, Ewangelie, Stary Testament. Czytaj na głos.

– W razie choroby, dolegliwości sprzeciwiaj się chorobie:

W Imię Jezusa Chrystusa sprzeciwiam się chorobie (jakiej?)….. rozkazuję jej teraz odejść, a wszelkie duchy za tym stojące odsyłam do piekła. Ogłaszam, że nie mam……, że jestem zdrowy. Ogłaszam,  że Jezus jest Panem tej choroby. On jest Panem mojego ciała. Jestem wolny. Amen. 

– W przypadku choroby dziecka czy współmałżonka korzystaj z mocy sakramentu małżeństwa. Połóż rękę na jego głowie

W imię Jezusa Chrystusa na mocy sakramentu małżeństwa sprzeciwiam się tej chorobie, nakazuję jej teraz odejść od mojego… (dziecka/męża/żony), a wszystkim duchom za tym stojącym rozkazuję odejść do piekła. Ogłaszam, że Jezus Chrystus jest Panem  mojego życia i życia mojego dziecka/męża/żony. Jezu, niech spłynie  TERAZ Twoje  błogosławieństwo w jego życiu. Amen.

Korzystaj z mocy sakramentu małżeństwa, błogosław współmałżonka, błogosław dzieci

Wykonaj znak krzyża na czole. Powiedz:  Niech Cię Pan błogosławi i strzeże! Niech Maryja Ciebie prowadzi!

Jeśli jest sytuacja buntu dziecka lub współmałżonka, można podczas jego snu pomodlić się i pobłogosławić.

Dzień 5

Witek Wilk – Seminarium Odnowy Wiary – Bochnia 2

 1. Jaka jest twoja wiara? Z czego rodzi się wiara?
 2. Co zaczyna dziać się w twoim życiu, gdy w Tobie jest coraz więcej Boga?
 3. Czy wystarczy chodzić do kościoła, aby być zbawionym?
 4. Co mówi Pismo Święte o małżeństwie? Co uświadomiła Ci historia nawróconego małżeństwa?
 5. Kto kieruje Twoim życiem i kto je planuje?
 6. Co się zaczyna dziać w Twoim życiu, gdy wypełniasz Boży plan?
 7. Co uświadomiła Ci modlitwa Jabesa?
 8. Czy Bóg odmawia, jeśli Go prosisz?
 9. Od czego zależy, ile dostajesz od Boga?
 10. Co wkłada Bóg w Twoje serce i co uświadomiła Ci nauka śpiewu, jaką pobierała żona Witka?
 11. Co Bóg czyni człowiekiem, kiedy już Go poznasz?

Dzień 6

Witek Wilk – Seminarium Odnowy Wiary – Bochnia 3

 1. W jaki sposób można udowodnić, że naprawdę się wierzy?
 2. Jaka jest różnica: wierzyć w Boga a wierzyć Bogu?
 3. Jak wygląda życie dzisiejszego katolika? I dlaczego takie jest? Jakie powinno być życie prawdziwego katolika? Czy moje takie jest?
 4. Co oddziela człowieka od Boga?
 5. Co jest największą tragedią świata?
 6. Skąd wziął się grzech na świecie?
 7. Co robimy grzesząc?
 8. Jaki był Boży plan wobec człowieka przed pojawieniem się grzechu?
 9. Czym jest grzech i co jest zapłatą za grzech?
 10. Co mówi o grzechach nieczystości?
 11. Na czym najbardziej zależy szatanowi? W jaki sposób to czyni?
 12. Jakie bywają konsekwencje grzechu?
 13. W jaki sposób zazwyczaj umiera człowiek?
 14. Co zrozumiałeś słuchając historii o gołębiu i nitkach?
 15. Jak dzieli się grzech?
 16. Dlaczego pojawił się grzech na świecie?
 17. Z czego rodzi się grzech?
 18. Dlaczego lista grzechów powinna się powiększać?
 19. Jakie grzechy nazywamy faryzejskimi?
 20. Jak grzech funkcjonuje w człowieku?
 21. Co powoduje grzech w człowieku?
 22. Co niszczy grzech w relacjach?
 23. Czym wypełnia się lukę po utracie Boga przez grzech?
 24. Jakie są konsekwencje grzechu i kto je ponosi?
 25. Czego trzeba jeszcze się pozbyć po spowiedzi?
 26. W jaki sposób dotknęła Cię historia sparaliżowanego mężczyzny?
 27. Dlaczego jest tak ważne, aby wybaczyć drugiemu człowiekowi i sobie?
 28. Która modlitwa mówi o przebaczeniu?
 29. Jak powinieneś przygotować się do spowiedzi?
 30. Dlaczego warto głośno przeczytać rachunek sumienia?

ZADANIA

Bardzo ważny etap. Już teraz wchodzisz w etap ujawniania grzechów, żalu za grzechy i zadośćuczynienia. WSZYSTKO ZAPISUJESZ W SPECJALNYM ZESZYCIE! Pamiętaj, że za innych ludzi modlimy się w kościele.

Grzechy, które w trakcie oglądania filmów i konferencji „wyrzucają się”, wypisujesz na kartce, pamiętając o zamieszczeniu formuły:  Wyrzekam się, przepraszam Cię, Jezu, wybacz mi. To bardzo istotne, ponieważ 1. nie ulegną zapomnieniu do czasu spowiedzi, 2. Nie mają już wtedy władzy nad Tobą.

Wyrzekaj się grzechów, pokus, dręczeń, stanów lękowych według formuły:

W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się… oraz wszelkich duchów za tym stojących. Na mocy sakramentu chrztu świętego teraz związuję te duchy, nakazuję im odejść do piekła bez możliwości powrotu. W to miejsce przyjmuję łaskę Bożą i zgadzam się na nią. Amen.  Wybacz mi, Jezu, przepraszam Cię. Zapraszam Cię, abyś wypełnił mnie swoją obecnością.

W sposób szczególny przyjrzyj się grzechom nieczystości. Jakie popełniłeś?

Oprócz oczywistych grzechów nieczystości, które łatwo nazwać ( współżycie przed ślubem, zdrada, masturbacja, pornografia, kazirodztwo) przeanalizuj takie sytuacje:

– Wypisz imiona mężczyzn/ kobiet, na które patrzyłeś/ łaś pożądliwie. Za każdą osobę przeproś osobno!

Panie Jezu, przepraszam Cię, że zachowałem się tak w stosunku do (podaj imię)….Wybacz mi, Panie. (zwróć się do tej osoby)…. wybacz mi moje zachowanie. Boże, wybacz tej osobie. Pobłogosław jej. Amen. 

Wypisz wszystkie projekcje, które urodziły się w twojej głowie, a były związane z grzechami nieczystości. Przeproś za nie i proś o wybaczenie. Pobłogosław osobom, które w twojej głowie wtedy się pojawiały. Za każdą osobę przeproś osobno!

Panie Jezu, przepraszam Cię, że zachowałem się tak w stosunku do (podaj imię)… Wybacz mi, Panie. (zwróć się do tej osoby)…. wybacz mi moje zachowanie. Boże, wybacz tej osobie. Pobłogosław jej. Amen. .

Wypisz imiona mężczyzn, kobiet, które traktowałeś z dumą, z pogardą, które zabiegały o twoje względy, a ty odrzuciłeś/łaś, skreśliłeś/łaś, bo byli niewystarczająco odpowiedni dla ciebie.

Za każdą osobę przeproś osobno!

Panie Jezu, przepraszam Cię, że zachowałem się tak w stosunku do (podaj imię)… Wybacz mi, Panie. (zwróć się do tej osoby)…. wybacz mi moje zachowanie. Boże, wybacz tej osobie. Pobłogosław jej. Amen. 

Przyjrzyj się swoim grzechom tzw. faryzejskim, takim jak: kłamstwo, obłuda, osąd, obmowa.

– Wypisz na kartce wszystkie pretensje, niewybaczenia wobec  innych ludzi.

Przy niewybaczeniu, pretensji dla każdej osoby wypowiedz formułę wybaczenia:

W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam, że wybaczam teraz (komu?) to, że… że…….że…. itd. (wskazać konkretnie, co). Przepraszam Cię, Panie Jezu, za te sytuacje, wyrzekam się tych niewybaczeń. Przepraszam za to, do czego mnie to doprowadziło, co to ze mną zrobiło, jak bardzo oddzieliło mnie od Ciebie. Proszę o wybaczenie tę osobę. Ogłaszam, że od tej pory nie ma to już władzy nade mną. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem! Pobłogosław, Panie, tej osobie. Amen.

W trudnej sytuacji, kiedy czujesz, że w relacji z kimś jest to problem, proś o przebaczenie modlitwą „Wybacz mi” w stosunku do wybranej osoby, aż do naprawy sytuacji. Tę modlitwę stosujemy tylko do jednej osoby! Do kolejnej przechodzimy po uzyskaniu przebaczenia, będą widoczne zmiany w relacji lub głęboki pokój w sercu.

Niewybaczenia wobec siebie: samooskarżenia, pretensje co do zachowania, cech charakteru, wyglądu, myśli o tym, jaki jestem beznadziejny itp.

W imię Jezusa Chrystusa wybaczam sobie teraz, że … Wyrzekam się tego. Przepraszam Cię, Jezu, za to, wybacz mi. Przepraszam za to, do czego mnie to doprowadziło, co to ze mną zrobiło, jak bardzo oddzieliło mnie od Ciebie. Ogłaszam, że od tej pory nie ma to już władzy nade mną. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem! Pobłogosław mi, Panie. Amen. 

Dzień 7

Witek Wilk – Seminarium Odnowy Wiary – Bochnia 4

 1. Czy zapłakałaś kiedykolwiek nad swoim grzechem? Co to z Tobą zrobiło?
 2. Czy zastanawiałeś się nad tym, że każde wypowiedziane przez Ciebie słowo posiada moc?
 3. Co najczęściej blokuje nas na łaskę Boga?
 4. Komu tak naprawdę służysz, jeśli nie troszczysz się o swój Kościół, nie głosisz dobrej nowiny itp.?
 5. Jak Twoje życie świadczy o kościele?
 6. Czy uświadamiałeś sobie wcześniej, że wszyscy jesteśmy grzesznikami?
 7. Kto poniósł śmierć za Twój grzech? Czy naprawdę sobie zdajesz z tego sprawę?
 8. Dlaczego musiał umrzeć ten, który był bez grzechu?
 9. Kiedy Bóg zmienił moje serce, żeby iść tyko jego drogą?
 10. Kto zmiażdży głowę węża? Czyje to będzie potomstwo?
 11. Jaką rolę w pokonaniu szatana ma odegrać Maryja?
 12. W kim człowiek ma zbawienie?
 13. Kto był jedyną bezgrzeszną osobą na świecie?
 14. Spróbuj spojrzeć na krzyż i zobacz tam swój grzech.
 15. Czy czujesz, że grzech jest twoim przeciwnikiem?
 16. Kto został pokonany na krzyżu?
 17. Jaka jest różnica między ofiarami składanymi w Starym Testamencie a ofiarą Jezusa Chrystusa?
 18. Gdzie jest prawdziwy Pan Jezus?
 19. Jak rozumiesz słowa, że Bóg uczynił dla nas Jezusa grzechem, który został przybity na krzyżu? Co umiera na drzewie krzyża?
 20. Dlaczego ciągle trzeba się nawracać?
 21. Czy masz świadomość, że już na ziemi jesteś zbawiony? Jak powinieneś żyć?
 22. Czy wyobrażasz sobie, że zawsze można mówić prawdę?
 23. Czym jesteśmy zbawieni? Czy trzeba zasługiwać na zbawienie uczynkami? Czy potrzebna jest nasza ofiara?
 24. Co symbolizuje krew Baranka?
 25. Czym jest każda Msza święta? Czym dla Ciebie jest Msza święta?
 26. Co się dzieje na Eucharystii?
 27. Czy Jezus umiera za każdym razem na Eucharystii?
 28. Jak rozumiesz słowa: Kol 2, 13 „I was, umarłych na skutek występków i „nieobrzezania” waszego [ grzesznego ] ciała, razem z Nim przywrócił do życia . Darował nam wszystkie występki , skreślił zapis dłużny obciążający nas nakazami . To właśnie , co było naszym przeciwnikiem, usunął z drogi , przygwoździwszy do krzyża . Po rozbrojeniu Zwierzchności i Władz , jawnie wystawił [ je ] na widowisko , powiódłszy je dzięki Niemu w triumfie”.
 29. Co to znaczy zapis dłużny?
 30. Czy rozumiesz, że Bóg naprawdę darował Ci grzechy? Ile razy możesz tego doświadczać?
 31. Co znajdziesz w ranach i sińcach Chrystusa? Który prorok to głosił?
 32. O jakich współczesnych cudach Jezusa opowiada Witek? Czy Ty w nie wierzysz?
 33. Czy jesteś na tyle wolny, że mógłbyś spokojnie odejść z tego świata?
 34. Czy wierzysz w życie wieczne?
 35. Jak powinieneś jako katolik podchodzić do kwestii śmierci?
 36. Co uświadomiło Ci doświadczenie Witka – wypadek, który spowodował ze skutkiem śmiertelnym?
 37. Kto Ciebie oskarża? Jak Ciebie oskarża?
 38. Jak rozumiesz wolność?
 39. Czym jest chrześcijaństwo?
 40. Co oznacza Jezus Chrystus na krzyżu?
 41. Czy naprawdę wierzysz czy tylko żyjesz w przepisach prawa?
 42. Czy potrafisz chodzić z podniesioną głową pomimo popełnionych grzechów?
 43. Czy możemy wypominać grzechy swoje i innych?
 44. Od czego uwalnia Cię Chrystus?
 45. Kto pragnie Twojego powrotu do przeszłości? Kto chce Twojego udręczenia?
 46. Kiedy Twoja przeszłość nie ma wpływu na przyszłość?
 47. Jak usunąć przeszkody z Twojego życia?

ZADANIE:

Obejrzyj film: Tajemnica Eucharystii

Dzień 8

Witek Wilk – Seminarium Odnowy Wiary – Bochnia 5

 1. Do czego zaprasza Cię Bóg po każdej spowiedzi?
 2. Czy czujesz, że w Twoim życiu widoczne są owoce krzyża Chrystusa?
 3. Co uświadomiła Ci historia setnika? Jaką on miał wiarę?
 4. W czyjej mocy jako chrześcijanie poruszamy się? Co Bóg posiada i z czego możemy korzystać?
 5. Jaka dzisiaj jest Twoja wiara? Czy położyłbyś sobie na oczy błoto z wiarą, że przywróci Ci wzrok?
 6. W jakich dziedzinach Twojego życia odwołujesz się do wiary?
 7. Jak rozumiesz słowa: „Gdzie obficie rozlał się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska” ?
 8. Z czym wiążę się wiara i przyjęcie łaski? Dlaczego tak ważne jest podjęcie przez Ciebie decyzji?
 9. Jak rozumiesz słowa: „Wiara jest poręką dóbr doczesnych i rzeczywistości, której nie widzimy”?
 10. Czy na łaskę trzeba sobie zasłużyć?
 11. Co oznacza podjęcie decyzji w Twoim życiu? Czy jesteś gotowy na taką decyzję?
 12. Czy potrafisz uwierzyć Bogu , że to, co mówi jest prawdziwe?
 13. Czemu służy spowiedź? Co powinieneś uczynić, odchodząc od konfesjonału?
 14. Co się dzieje z Twoimi problemami, kiedy zwracasz się na Jezusa, kiedy to On staje się numerem jeden w Twoim życiu?
 15. Jaką wiarę miała kobieta, której mieli usunąć torbiel z jajnika?
 16. Czy potrafisz przyjąć słowa:” Niech Ci się stanie według wiary Twojej”.
 17. Czy wiara spowoduje, że będziesz miał łatwe życie?
 18. Czym jest nawrócenie? ( metanoia )
 19. Czy praktykujesz 5 warunków dobrej spowiedzi?
 20. Komu należy zadośćuczynić i czym ono tak naprawdę jest?
 21. Czy zdajesz sobie sprawę, że twoje nawrócenie może zmienić czyjeś życie?
 22. Czy Bóg uzdrawia tylko ciało?

Obejrzyj: 

Mikołaj Kapustka,  Chrześcijaństwo w 12 minut, Kerygmat – link

Mikołaj Kapustka, Dlaczego jestem katolikiem – link

Dzień 9

Witek Wilk – Seminarium Odnowy Wiary – Bochnia 6

 1. Zobacz, jaką perspektywę daje Ci Kościół.
 2. Powtórz sobie, czym jest wiara? Kto z niej może skorzystać? Co jest warunkiem bezwzględnym?
 3. Co to znaczy: „Kto ustami wyzna i w sercu uwierzy, że Jezus Chrystus jest Panem”? Co to znaczy oddać całe swoje życie Jezusowi?
 4. Czy chcesz, by Jezus Chrystus był Twoim Panem, królem Twojego życia? Jaka jest Twoja decyzja?
 5. Jeśli Twoja odpowiedź jest twierdząca, uczyń to. Wyznaj to, powtarzając słowa z pełnym przekonaniem za Witkiem!
 6. Co oznaczał dla Jezusa czas na pustyni? Czy Ty jesteś na pustyni?
 7. Czy Ty potrzebujesz Ducha Świętego? Dlaczego?
 8. Jaką rolę odgrywa tu pragnienie? Czy pragniesz Ducha Świętego?
 9. Jakie ma być Twoje życie?
 10. Jak nie zasmucać Ducha świętego?

ZADANIA:

Obejrzyj:

Nie przeszkadzać Bogu – link

Duch, reż.  Leszek Dokowicz – link

Dzień 10

Witek Wilk – Seminarium Odnowy Wiary – Bochnia 7

 1. Jak wygląda Twoja modlitwa?
 2. Co robić, by owoce Twojej pracy nad sobą rosły?
 3. Na jakich filarach opierać się ma Twoje życie? Przyjrzyj się czterem warunkom, by trwać w wierze.
 4. Jaką rolę w Twoim życiu odgrywa wspólnota?
 5. Komu zależy, byś nie był we wspólnocie? Dlaczego?
 6. Czego uczy Ciebie wspólnota?
 7. Jak reagować, gdy ktoś Cię zranił?
 8. Rozważ słowa: „Nie ma zbawienia poza wspólnotą”.

Dzień 11

 1. Augustyn Pelanowski – Wyryłem Twoje imię

Zadania do przemyślenia:

 1. Przyjrzyj się historii Hioba. Dlaczego spotkały go nieszczęścia? Jaki typ religijności reprezentował? Czym jest doświadczenie dla człowieka? Dla Ciebie?
 2. Zauważ, co mówi o. Pelanowski o pobożności interesownej. Jak jest u Ciebie?
 3. Przeanalizuj postawę żony Hioba. Kiedy i dlaczego zaczęła złorzeczyć?
 4. Czy potrafisz kochać Boga, gdy Ciebie nikt nie przytula?
 5. Spójrz na historię Abrahama. Co jest twoją górą Moria? Dlaczego masz takie sytuacje, których nie rozumiesz?
 6. Jaka jest Boża miłość? Czy Bóg dopuści coś, czego nie możesz znieść?
 7. Co znaczą słowa: „Wyryłem Twoje imię na moich dłoniach?”

Rozmyślaj o Bożej miłości. Podczas modlitwy medytuj treść  kolejnych przykazań, w których Bóg objawia Tobie swoją miłość.

Podziękuj Bogu za Jego miłość do Ciebie.

Dzień 12

Dominik Chmielewski – Błogosławieństwo lub przekleństwo 1

Pomyśl:

 1. Jakie jest twoje życie? Czy jesteś szczęśliwy?
 2. Jaka jest siła przekleństwa, jaka błogosławieństwa?
 3. Dlaczego ważna jest wiedza na temat tych dwóch sił?
 4. Kto jest sprawcą chorób i nieszczęść w Twoim życiu?
 5. Czy dziedziczymy grzechy? Jakie są skutki grzechów? Przyjrzyj się przykładom podanym przez ks. Dominika.
 6. Czy możliwe jest złamanie kręgu skutków grzechów?
 7. Przeanalizuj przykład niewiernego męża. Jaka jest moc słowa Bożego?
 8. Jaka jest moc słowa ludzkiego?
 9. Czym są przedmioty i przestrzenie zainfekowane?

 

ZADANIA:

Wypisz lęki, które masz, przeanalizuj je, ich przyczyny, przyjrzyj się – być może wiele z nich jest przejętych od najbliższych.

– Wyrzeknij się nawyków, lęków przejmowanych od najbliższych – przykład: nienawidziłem czegoś u rodzica, zarzekałem się, że nigdy nie będę tego robił, dziś robię to samo:

W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się teraz lęku…, który widzę w sobie i u….. Wyrzekam się  wszelkich duchów za tym stojących. Wybacz mi, Jezu, przepraszam Cię. Przepraszam Cię w imieniu … (za tę osobę). Wybacz jej i pobłogosław. Przepraszam Cię za to, co ze mną te lęki zrobiły. Zapraszam Cię, abyś wypełnił mnie swoją obecnością, pobłogosław mi w tym obszarze. Amen. 

Wypisz obietnice, które złożyłeś Bogu, podjęte postanowienia, których nie dotrzymałeś, albo teraz już wiesz, że są trudne do realizacji, że zarzuciłeś się czymś. Odwołaj je teraz!

Panie Jezu, odwołuję teraz słowa, którymi obiecałem, że… Wybacz mi, nie mogę wywiązać się z tej obietnicy. Przepraszam Cię, Panie. Amen. .

Wypisz pragnienia, które miałeś, o które prosiłeś Boga, a teraz wydają się niedorzeczne. Odwołaj je teraz!

Panie Jezu, odwołuję teraz pragnienie, prośbę, którą miałem, żeby … Wybacz mi, przepraszam Cię, Panie. Amen.

Dzień 13

 1. Dominik Chmielewski- Błogoslawieństwo lub przekleństwo 2

Zdiagnozuj swoje życie.

 1. Przeanalizuj 7 oznak działającego przekleństwa. Które występują u Ciebie?
 2. Przyjrzyj się symptomom depresji, które są tożsame ze skutkami przekleństwa.
 3. Jak istotna jest pokuta za rzucone przekleństwo? Jak to zrobić?
 4. Czy słuchasz głosu Boga? Czy podejmujesz decyzje w oparciu o własne widzimisię? Czy pytasz Boga, co i jak masz robić? Kiedy i jak Bóg odpowiada?
 5. Przeanalizuj pierwsze przykazanie. Co jest dla Ciebie najważniejsze w życiu? Kogo stawiasz na pierwszym miejscu? Dlaczego masz problemy w małżeństwie? Skąd bierze się przekleństwo w relacjach? Przyjrzyj się swoim oczekiwaniom, jakie masz w stosunku do drugiego człowieka. Kto może wypełnić te marzenia i tęsknoty?
 6. Co to znaczy być zakochanym w Bogu? Jak traktujesz Boga – jak Boga czy bozię? Czy wierzysz Bogu?

ZADANIA:

– Wypisz imiona osób, które były dla Ciebie ważniejsze niż Bóg. Przeproś Jezusa, wyrzeknij się tego, proś o przebaczenie:

Przepraszam Cię teraz Jezu,  za to, że… był dla mnie jak bóstwo, że stawiałem/łam ją/ jego na pierwszym miejscu. Wybacz mi to, przepraszam Cię, Jezu. Tylko Ty jesteś moim Panem i królem mojego życia. Pobłogosław mi, Panie. Amen. .

– Odwołaj wszystkie słowa, które zadziałały jak przekleństwo w stosunku do ciebie, np. nigdy nie będę dobrą mamą, nie nadaję się do tej pracy, nigdy nie będę szczęśliwy, miesiączka jest przekleństwem kobiety, nigdy nie będę miała dzieci, nie rzucę palenia, nie schudnę, niczego nie osiągnę itp.

W imię Jezusa Chrystusa odwołuję teraz słowa: … Przepraszam Cię, Jezu,  za nie, wyrzekam się ich, przepraszam za to, jaki miały wpływ na mnie. Ogłaszam, że nie mają już teraz władzy nade mną. Duchu Boży, zapraszam Cię do mojego życia, wypełnij mnie swoją obecnością, lecz chore miejsca. Amen. 

– Odwołaj wszystkie słowa, które wypowiedziałeś przeciwko innym osobom, rzucając na nich przekleństwo, np. jesteś nieudacznikiem, nigdy się nie nauczysz, idź do diabła, niech ci się nie wiedzie, oby ci się nie udało itp.

W imię Jezusa Chrystusa odwołuję teraz słowa wypowiedziane do (do kogo) …: (jakie słowa?)… Złam, Jezu, moc tych słów. Przepraszam Cię, Jezu, za nie, wyrzekam się ich, wybacz mi. Przepraszam również za to, jaki te słowa miały wpływ na życie… (czyje?). Niech nie mają już władzy nad tą osobą teraz. Pobłogosław Panie tej osobie i obdarz ją Twoim pokojem. Amen. 

– Wypisz wszystkie słowa najbliższych z rodziny: rodziców, dziadków, rodzeństwa,  nauczycieli i innych osób, które stały się twoim przekleństwem, czujesz się przez nich przeklęty, np. bo przez ciebie coś się stało, dzieje; nie jedz, bo będzie….; nie rób….; wyzwiska, przezwiska:

Przepraszam Cię, Jezu,  że (kto?)… powiedział w stosunku do mnie (co?)… Odwołuję te słowa teraz. Przepraszam Cię za tę sytuację, za jej / jego postawę. Wybacz mu/jej. Wybacz, Panie Jezu, to, co te słowa zrobiły z moim życiem. Wyrzekam się tego. Pobłogosław Panie tej osobie. Błogosław w moim życiu. Amen.

 

Jakim imieniem Cię nazywano?

 Obejrzyj konferencję ks. Pawlukiewicza – Prawda was wyzwoli cz. 3

https://www.youtube.com/watch?v=k9gLjq0_ECA&t=11s

 UWAGA! Imię odwołuje mężczyzna względem kobiety, dziecka, innego mężczyzny!

W imię Jezusa Chrystusa odwołuję teraz imię…, które nosiłeś/łaś nadane Ci przez…Mocą Jezusa Chrystusa nadaję Tobie imię ……. (np.: Silny, Odważny, Mężny – nowe imię niech będzie przeciwieństwem starego). Amen.

Dzień 14

Dominik Chmielewski- Błogoslawieństwo lub przekleństwo 3

ZADANIA

Przeanalizuj przykłady okultyzmu, które otwierają Cię na działanie złego ducha,

wyrzeknij się wszystkiego, co związane jest z okultyzmem, a zatem z:  bioenergoterapią, spirytyzmem, magią itp.

W imię Jezusa Chrystusa wyrzekam się … oraz wszelkich duchów za tym stojących i nakazuję, by te duchy odeszły teraz z mojego życia. Wyrzekam się tego raz na zawsze i ogłaszam, że nie ma to już od dzisiaj wpływu na moje życie i na moje zdrowie. Amen.

 Oczyść dom z zagrożeń, zapoznaj sie z listą niebezpiecznych znaków;

– usuń z domu niebezpieczne przedmioty (poświęć je, zniszcz, wyrzuć, spal);

– przejrzyj domową biblioteczkę (po wcześniejszym zapoznaniu się z listą zagrożeń) i wyrzuć niebezpieczne lektury;

– przejrzyj domową płytotekę i filmotekę (po wcześniejszym zapoznaniu się z listą zagrożeń) i usuń niebezpieczne utwory;

– sprawdź, co wisi u ciebie w domu na ścianach, co stoi na półkach;

– przejrzyj biżuterię;

– odwołaj wszystkie zaklęcia, jakie kiedykolwiek wypowiedziałeś, np. na pieniądze, na miłość. Wyrzeknij się, przeproś Jezusa:

W imię Jezusa Chrystusa odwołuję i wyrzekam się raz na zawsze słów…  oraz wszelkich duchów za tym stojących i nakazuję, by te duchy odeszły teraz z mojego życia. Wyrzekam się tego raz na zawsze i ogłaszam, że nie ma to już od dzisiaj wpływu na moje życie. Przepraszam Cię, Jezu, za to, wybacz mi. Proszę o Twoje błogosławieństwo. Amen.

– Odwołaj wszystkie zwroty kierowane do jakichś mocy, energii, kosmosu itp. z prośbą o coś. Wyrzeknij się, przeproś Jezusa:

W imię Jezusa Chrystusa odwołuję i wyrzekam się raz na zawsze słów… oraz wszelkich duchów za tym stojących i nakazuję, by te duchy odeszły teraz z mojego życia. Wyrzekam się tego raz na zawsze i ogłaszam, że nie ma to już od dzisiaj wpływu na moje życie. Przepraszam Cię, Jezu, za to, wybacz mi. Proszę o Twoje błogosławieństwo. Amen.

– Wypisz wszystkie sytuacje, w których brałeś udział, a które wiesz, że były powiązane z niebezpiecznymi mocami, np. byłeś na dyskotece, gdzie puszczano mroczną muzykę, wierzyłeś w zabobony, np. przelewałeś jajko;

W imię Jezusa Chrystusa odwołuję i wyrzekam się raz na zawsze sytuacji… oraz wszelkich duchów za tym stojących i nakazuję, by te duchy odeszły teraz z mojego życia. Wyrzekam się tego raz na zawsze i ogłaszam, że nie ma to już od dzisiaj wpływu na moje życie. Przepraszam Cię, Jezu, za to, wybacz mi. Proszę o Twoje błogosławieństwo. Amen

Dzień 15

Dominik Chmielewski – Błogosławieństwo lub przekleństwo 4

przyjrzyj się grzechom takim, jak:

– chciwość, ubóstwienie zarabiania pieniędzy,

– brak szacunku dla rodziców,  konsekwencje nieprzebaczenia im z serca, konsekwencje braku pokuty za nieprzebaczenie.

Wypisz wszystkie niewybaczenia, jakie masz w stosunku do nich, żale, pretensje, złości, urazy i wybacz – formułę poznałeś już przy konferencji Witka Wilka:

W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam, że wybaczam teraz (komu?) to, że…….że…….że…. itd.(wskazać konkretnie, co). Przepraszam Cię, Panie Jezu, za te sytuacje, wyrzekam się tych niewybaczeń. Przepraszam za to, do czego mnie to doprowadziło, co to ze mną zrobiło, jak bardzo oddzieliło mnie od Ciebie. Ogłaszam, że od tej pory nie ma to już władzy nade mną. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem! Pobłogosław, Panie, tej osobie. Amen.

– Wykorzystywanie słabych i bezbronnych – grzech aborcji – ważne, by poinformować o tym osobę prowadzącą. Zostaną podjęte działania,  by złamać przekleństwo aborcji.

ZADANIE: wypisz imiona osób, które skrzywdziłeś, wykorzystałeś, wzgardziłeś.

Przeproś je – wprost  lub, jeśli jest to niemożliwe, na modlitwie (każdą z osobna!)

Panie Jezu, skrzywdziłam (kogo? Podaj imię) …, ponieważ zrobiłam……..Przepraszam Cię, Jezu, wyrzekam się tego teraz, proszę Cię o przebaczenie. (zwróć się do tej pokrzywdzonej osoby)… przepraszam cię za to, że……, wybacz mi. Jezu, pobłogosław tej osobie. Amen.

W przypadku trudnego niewybaczenia zastosuj modlitwę uwolnienia „Wybacz mi”:

 • seks pozamałżeński, cudzołóstwo, homoseksualizm, kazirodztwo, onanizm;
 • poleganie całkowicie na sobie;
 • grzech martwej modlitwy;
 • kradzież i krzywoprzysięstwo – pamiętaj o zadośćuczynieniu; powiedz prawdę, zrekompensuj straty;
 • podnoszenie ręki na pomazańców Bożych;
 • przekleństwa;
 • pycha.

Dzień 16

Dominik Chmielewski – Błogoslawieństwo lub przekleństwo 5

 1. Czym naprawdę jest grzech dla Boga? Dlaczego powtarzamy nasze grzechy? Rozważ, jak ważny jest żal za grzechy!
 2. Jaką pokutę proponuje ks. Dominik za grzechy?
 3. Jak wielka jest miłość Boga?
 4. Czego konsekwencją są nasze cierpienia? Czy nie oskarżałem o nie Boga?
 5. Czy Bóg karze za to, co zrobiłeś? Kto cię więc pokarał?
 6. Zweryfikuj listę osób, którym wybaczasz. Zajrzyj do głębi własnego ja. Czy wybaczam z serca? Czy oskarżam Boga? Czy umiem sobie wybaczyć? Za co siebie potępiam, za co oskarżam? Czy teraz widzę, jaką mam nienawiść do siebie? Że nie kocham siebie? „Będziesz miłował Pana Boga swego z całego serca swego, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich, a bliźniego swego jak siebie samego”. Jeśli nie kocham siebie, nie kocham ani innych, ani Boga.
 7. Szturm do nieba – być może ta propozycja jest dla ciebie? Nowenna (9 mszy świętych) o przebłaganie za grzechy i złamanie przekleństwa; później nowenna o Boże błogosławieństwo dla Ciebie, rodziny, ale również dla tych, którzy Cię przeklinali w życiu. Porozmawiaj o tym z osobą prowadzącą.

ZADANIA:

Wypisz wszystkie niewybaczenia, pretensje wobec Boga

Boże przepraszam Cię za to, że oskarżałem Ciebie o… Przepraszam Cię z te słowa, za  sytuację, za to, co ze mną zrobiła, wyrzekam się tych słów. Racz mi, Panie, wybaczyć. Amen.

Formuły wybaczenia – przypomnienie

Przebaczenie drugiej osobie           

W imię Jezusa Chrystusa ogłaszam, że wybaczam teraz (komu?) to, że…….że…….że…. itd. (wskazać konkretnie, co). Przepraszam Cię, Panie Jezu, za te sytuacje, wyrzekam się tych niewybaczeń. Przepraszam za to, do czego mnie to doprowadziło, co to ze mną zrobiło, jak bardzo oddzieliło mnie od Ciebie. Proszę o wybaczenie tę osobę. Ogłaszam, że od tej pory nie ma to już władzy nade mną. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem! Pobłogosław, Panie, tej osobie. Amen.

W trudnej sytuacji, kiedy czujesz, że w relacji z kimś jest to problem, proś o przebaczenie modlitwą „Wybacz mi” w stosunku do wybranej osoby, aż do naprawy sytuacji. Tę modlitwę stosujemy tylko do jednej osoby! Do kolejnej przechodzimy po uzyskaniu przebaczenia, gdy będą widoczne zmiany w relacji.

 Niewybaczenia wobec siebie – samooskarżenia, samopotępienie, pretensje co do cech, zachowania, wyglądu, nienawiść do siebie, poczucie, jaki jesteś beznadziejny, że jesteś potępiony itp.

W imię Jezusa Chrystusa wybaczam teraz sobie, że … Wyrzekam się tego. Przepraszam Cię, Jezu,  za to, wybacz mi. Przepraszam za to, do czego mnie to doprowadziło, co to ze mną zrobiło, jak bardzo oddzieliło mnie od Ciebie. Ogłaszam, że od tej pory nie ma to już władzy nade mną. Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem! Pobłogosław mi, Panie. Amen.

OTRZYMUJESZ

Rachunek sumienia

Dzień 17

Dominik Chmielewski – Błogoslawieństwo lub przekleństwo 6

 1. Co jest obsesją szatana?
 2. Posłuchaj, co szatan ci wmawia? Które kłamstwa dałeś sobie wmówić?
 3. Skąd bierze się osąd i oskarżenie drugiego człowieka?
 4. Uzupełniaj listę oskarżeń wobec siebie.
 5. Jak zniszczyć oskarżyciela w swoim sercu? Kim jesteś, co Bóg ci dał?

ZADANIA:

Powtarzaj w duchu pokuty:

Jezu Chryste, we krwi ran swoich, obmyj duszę z grzechów moich!

Utwierdzaj się w autorytecie dziecka Bożego:

Jestem umiłowaną córką/ synem Boga!

 1. Jak szatan podważa ten autorytet? Jakie myśli ci podsuwa?
 2. Rozważ, że Bóg patrzy na Ciebie jak na Mateusza – z zachwytem, jak na arcydzieło. Do czego Cię zaprasza?

Dzień 18

Dominik Chmielewski – Błogoslawieństwo lub przekleństwo 7

 1. Pomyśl, dlaczego masz nie wracać do przeszłości ani nie myśleć o przeszłości.
 2. Jaki wpływ mają okoliczności poczęcia dziecka na jego życie?
 3. Jakie są konsekwencje, trudności wynikające z odrzucenia w łonie matki?
 4. Jak odwzorować życie Jezusa?
 5. Posłuchaj przypowieści o adoptowanym synu i królu. Utożsamiaj się z sytuacją syna. Podziękuj Bogu za Jego dobroć, za miłość. Czy chcesz wypełnić misję dla króla? Czy oddasz mu całego siebie?

ZADANIE

Schroń się w łonie Maryi. Proś, by uzdrawiała Twoje rany.

Obejrzyj film pt. „Rada”

 1. Kto pierwszy dostrzega światło?
 2. Zobacz, kto na początku przewodzi Radzie.
 3. Przyjrzyj się zachowaniu Emocji. Jakie one są ? Do jakich rzeczy nakłaniają?
 4. Posłuchaj, co mówił Ray, o jakich grzechach mówi.
 5. Przyjrzyj się reakcjom Sumienia, Woli, Serca i Emocji – też tak masz?
 6. Zobacz reakcje na grzechy Woli i Pamięci – jak reagujesz, gdy je sobie przypominasz?
 7. „Zapłatą za grzech jest śmierć.” Zobacz, jak to przyjęły Emocje. Kto i jak je kontroluje?
 8. Zobacz, jak Umysł i Sumienie diagnozują problem, że jest nim grzech. Spójrz, jak serce się broni. Co robi Twoje Serce teraz?
 9. Co się dzieje, gdy Sumienie staje w prawdzie?
 10. Zauważ, że to Umysł postanowił zbadać fakty, zaproponował wiarę i pierwszy uznał Boga. Jak to jest u Ciebie?
 11. Kto zaprotestował przeciwko zmianom? Kto zrobił to najgwałtowniej? Doświadczyłeś takiej reakcji?
 12. Jakie do tej pory członkowie traktowali Boga? Co to znaczy, że był Dżinem? Jak Ty traktowałeś Boga?
 13. Przyjrzyj się dialogowi Emocji i Sumienia. Jak Emocje chcą zachować swoje wpływy. Co wtedy robi Sumienie? Jaką rolę odgrywa tu przykład cierpienia Jezusa?
 14. Przeanalizuj zdarzenie z przeszłości. Co wtedy złamało Serce? Co zostawiło głęboką ranę, która każe nienawidzić Boga? Zaobserwuj, że dopiero teraz Serce prosi o przebaczenie, płacze, ujawniły się oskarżenia. Dokonało się przebaczenie. Serce woła Boga o pomoc. Doświadczyłeś tego?
 15. Kiedy dokonuje się oddanie przewodnictwa Jezusowi? Kto ma podjąć tę decyzję? Kto jest wykonawcą? Wiesz, co to znaczy dla Ciebie?

Dzień 19

Dominik Chmielewski – Błogoslawieństwo lub przekleństwo 8

 1. Posłuchaj historii Arki Przymierza. Kiedy zaginęła?
 2. Gdzie się odnalazła?
 3. Jak zadbać o skuteczność modlitwy?
 4. Już wiesz, komu siebie zawierzyć?

ZADANIE

Przeczytaj ABC oddania się Maryi. (zakładka MODLITWY)

Dzień 20

Film „Wyspa”

******

Żal za grzechy i zadośćuczynienie – dalsze wskazówki znajdziesz w rachunku sumienia.

Po spowiedzi, jeżeli miałeś kontakt z jakimikolwiek zagrożeniami, poproś księdza o poświęcenie domu

Przystąp do spowiedzi generalnej.

Contents