Konferencje księdza Piotra Pawlukiewicza

Wojna z pychą– objawy pychy: osąd, nieczystość (spirala zachowań), złości, krytykanctwo, huśtawka nastrojów,                                            perfekcjonizm; rola postu i pokuty; potrzeba posłuszeństwa

Miłosierdzie to miłowanie kogoś, kto na miłość nie zasługuje– miłosierdzie; perfekcjonizm

Być ojcem, być matką we współczesnym świecie–  „uprzejma koleżanka”; niszczenie pretensami; prawda o sobie; jak   ocalić małżeńswto