Modlitwa codzienna po zawierzeniu

Modlitwa codzienna- propozycja w jedności wspólnoty

po zawierzeniu Jezusowi przez Maryję

RANO

Zapoznaj się z regułą:

Gdy się przebudzisz rano: po zejściu z łóżka, zanim pójdziesz do codziennych, toaletowych obowiązków, poświęć 2-3 minuty dla swojego Boga, niechaj ku Niemu zwrócone będą Twoje pierwsze myśli, uklęknij na kolana i zmów: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (znak krzyża) „Ojcze nasz…”,  „Zdrowaś Maryjo…”, „Maryjo Matko moja, zachowaj mnie od grzechu śmiertelnego i moją całą rodzinę”, „Chwała Ojcu…”, „W imię Boga Jedynego…(egzorcyzm prosty).

Modlitwa o ochronę
“W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej,
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uciekajcie
złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie,
nie słuchajcie, nie niszczcie i nie
wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy
i naszych planów, które poddajemy zbawczemu
projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem
i rozkazuje wam: Oddalajcie się i nie wracajcie
więcej tutaj. Amen.”

Mocą Bożą, mocą Twoją Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

 

Okaż wdzięczność posłańcowi, który zaniesie tę modlitwę do tronu Boga: „Aniele Boży…”

 To minimum, które dajesz Bogu. Może tak się potoczyć, że w ciągu dnia nie będziesz mieć chwili, by coś więcej rozważyć, nie oskarżaj się wtedy. Chodzi o pierwsze słowa, do kogo się zwracasz po otwarciu oczu. To minimum na teraz.

Jeżeli masz nocne dręczenia , nie możesz spać, uklęknij na kolana i powiedz głośno: „w intencji, w której zostałem wybudzony, oddaję Tobie Maryjo: (zmów)„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu” i połóż się spać. Jeżeli zaś dręczenia Ne odeszły, ponów modlitwę i połóż się spać. Nie daj się zwieść  żeby to było na leżąco. „Powiedz wszystkim ludziom, że żaden człowiek nie jest nigdy pełniej człowiekiem niż wtedy, kiedy zgina kolana przed Bogiem.”- mówi Jezus (Catalina Rivas – Największy cud. Tajemnica Eucharystii w mistycznej wizji Cataliny Rivas)

 

Najlepsza modlitwa jest ta, która przynosi mi ulgę, ukojenie, dlatego one są do wyboru, jeśli potrzebuję tak się modlić, tak się modlę. Wybierz sobie, która będzie Ci odpowiadać na tę chwilę. Nie katuj się wszystkimi naraz. Nie o to chodzi , by zaliczać modlitewki, lecz by wypełnić pragnienie serca. Czytaj je ze zrozumieniem, z przylgnięciem serca. Niech to będzie rozmowa z Bogiem dzięki temu, że rozumiesz, co czytasz. 

Inne modlitwy do wyboru:

Brewiarz. Wezwanie. Godzina Czytań. Możesz uczynić modlitwę rodzinną, ze współmałżonkiem lub indywidualną, jeżeli twój dom jeszcze nie jest gotowy, by modlić się brewiarzem. Nie jest to z nakazu, lecz to twoja chęć, czynisz to w wolności. Jeżeli cię odciąga od tego, zastanów się, dlaczego i porozmawiaj z osobą prowadzącą.

Dlaczego jest tak istotne, by od rana posilić się Słowem Bożym? Jest to modlitwa Słowem Bożym, modlitwa biblia Słowem Bożym na dany dzień, słuchamy w niej, jaki Bóg jest. Mówię do Boga, jaki jest. Czytając. Ta modlitwa jest mówieniem do Boga, jaki On jest. Czytasz o Bogu, a mówisz do Boga… Jesteśmy w łączności z Kościołem Świętym na całej Ziemi. To Słowo przynosi odpowiedź na każdą okoliczność, na czas pokoju i niepokoju. Napełnia łaską „od świtu aż do południa”. Chroni przed zwątpieniem. Przynosi stabilność, by nasza uległość wobec Boga byłą stała. Jesteśmy w stałej dyspozycji do czynienia dobra. To gotowość do użycia nas przez Boga.. Jesteśmy w gotowości, by to Maryja nami dysponowała.

Takie przygotowanie stawia nas w sytuacji „pod trzepakiem”:

Na podwórku, przy trzepaku bawią się dzieci. Nagle ktoś przybiega i krzyczy: Słuchajcie! Koniec świata się zbliża! Wszystkie dzieci oprócz jednego uciekły w panice. Musimy się przygotować!- krzyczały- Pobiegniemy, powiemy rodzicom, żeby wiedzieli!  A jedno dziecko zostało. Ten przychodzący, który przyniósł informację o zagładzie świata, zapytał: A ty dlaczego nie uciekasz? A ono odpowiedziało: ja mam wszystko w porządku. Rodzice są w domu, ja się bawię. Mój dom jest przygotowany. To jest przykład na to, czy jestem gotowy.

***

Duchu Święty, Duchu Miłości, Duchu Boży, Duchu Pokoju, przybądź i otwórz moje serce, złóż w nim swoje dary i nimi dysponuj, przemieniaj, działaj we mnie, daj mi poznać Boga w tej modlitwie

***

Do Maryi: Maryjo, przyjdź do swojego dziecka teraz, otocz mnie płaszczem Twego Niepokalanego Poczęcia. Prowadź mnie. Zapraszam Cię do mojej modlitwy.  “Zdrowaś Maryjo …”

***

Pomyśl o sprawach, sytuacjach, które chcesz dziś oddać przez Maryję Jezusowi. Podziękuj za to, że dał Ci nowy dzień.

***

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu- św. Faustyny

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.
Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– zła i tego co do zła prowadzi
– demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać
– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.
Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
– moje ciało, duszę i ducha
– całą moją istotę
– życie w czasie i w wieczności
– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– rozum, uczucia i pragnienia
– wszelkie zmysły, władze i prawa
– wolę i wolność moją
– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.
Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie!
Amen.

***

Panie Jezu  dysponuj Twoją Miłością we mnie, Twoją wolnością we mnie, Twoim pokojem we mnie.

***

Panie, rozporządzaj moim czasem, Tobie go oddaję.

***

Modlitwa do Michała Archanioła

 

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen

***

Modlitwa Jana Pawła II “Matko Najświętsza, (…) wypraszaj także i mnie siły ciała i ducha, abym wypełnił do końca misję, którą mi zlecił Zmartwychwstały. Tobie oddaję wszystkie owoce mego życia i posługi; Tobie zawierzam losy Kościoła (…); Tobie ufam i Tobie raz jeszcze wyznaję: Totus Tuus, Maria! Totus Tuus. Amen”

 (Kalwaria Zebrzydowska, 19 sierpnia 2002 r.)

***

Wezwanie świętych- opiekunów, np. święty Ojcze Pio, módl się za nami…itd.

***

Na zakończenie modlitwy- ponownie, by Anioł stróż zabrał to przed tron Boga Ojca: Aniele Stróżu…

 

 

 W CIĄGU DNIA:

 

Może to być różaniec, czy cokolwiek, co czynisz: rozważanie słów, które przychodzą, czy konferencje, których słuchasz. Poznajesz Boga w obowiązkach, przypominając sobie różne sytuacje.

Jeśli zdarzy Ci się upaść, zgrzeszyć- czyń natychmiast rachunek sumienia, opamiętując się na bieżąco i wypowiadając słowa: „Panie Jezu, wybacz mi, przepraszam Cię”. Lub: „Jezu Chryste we krwi ran swoich, obmyj duszę z grzechów moich”; lub: „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym”. Zapisuj upadki na kartce, będzie to przygotowanie do spowiedzi.

 

WIECZOREM:

 

W małżeństwie- za dzieci lub rodzinę- dziesiątek różańca na kolanach

Wieczorem, przed snem, jeśli dasz radę na kolanach, jeśli nie, to usiądź; przeczytaj

czytania przewidziane w liturgii Kościoła na dzień następny; pamiętaj: z czym zasypiasz, z tym się budzisz…

Tak i wy mówcie, gdy wykonacie wszystkie dane wam nakazy: Jesteśmy sługami bezużytecznymi. Wykonaliśmy to, co było do wykonania jako nasz obowiązek. Z przekładu Biblii Pierwszego Kościoła Łk 17,10

 

Na koniec:  do Anioła Stróża, by on to zabrał i zaniósł przed Boży tron: Aniele Boży…

Amen