Modlitwa codzienna – propozycja dla osób zglaszających się do wspólnoty

Modlitwa codzienna- propozycja w jedności wspólnoty

zalecenia dla osób zgłaszających się do wspólnoty

Ważne jest, aby modlić się o stałych porach. Pomyśl, czym dla Ciebie jest modlitwa: czy to interes, bo chcę sobie zaskarbić łaski w niebie; czy to wyraz tradycji, bo tak trzeba? czy traktuję ją magicznie, bo gdy się  pomodlę, to mi się powiedzie?

RANO

Zapoznaj się z regułą:

Gdy się przebudzisz rano: po zejściu z łóżka, zanim pójdziesz do codziennych, toaletowych obowiązków, poświęć 2-3 minuty dla swojego Boga, niechaj ku Niemu zwrócone będą Twoje pierwsze myśli, uklęknij na kolana i zmów: W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego (znak krzyża) „Ojcze nasz…”,  „Zdrowaś Maryjo…”, „Maryjo Matko moja, zachowaj mnie od grzechu śmiertelnego i moją całą rodzinę”, „Chwała Ojcu…”, „W imię Boga Jedynego…(egzorcyzm prosty):

Modlitwa o ochronę
“W imię Boga Jedynego w Trójcy Przenajświętszej,
w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego uciekajcie
złe duchy z tego miejsca, nie patrzcie,
nie słuchajcie, nie niszczcie i nie
wprowadzajcie zamieszania do naszej pracy
i naszych planów, które poddajemy zbawczemu
projektowi Boga. Nasz Bóg jest waszym Panem
i rozkazuje wam: Oddalajcie się i nie wracajcie
więcej tutaj. Amen.”

Mocą Bożą, mocą Twoją Najwyższy Panie, uczyń nas niewidzialnymi dla naszych wrogów. Amen.

 

 Okaż wdzięczność posłańcowi, który zaniesie tę modlitwę do tronu Boga: „Aniele Boży…”

Aniele Boży, stróżu mój,
Ty zawsze przy mnie stój.
Rano, wieczór, we dnie, w nocy
Bądź mi zawsze ku pomocy,
Strzeż duszy, ciała mego,
zaprowadź mnie do żywota wiecznego.

 To minimum, które dajesz Bogu. Może tak się potoczyć, że w ciągu dnia nie będziesz mieć chwili, by coś więcej rozważyć, nie oskarżaj się wtedy. Chodzi o pierwsze słowa, do kogo się zwracasz po otwarciu oczu. To minimum na teraz.

******

Jeżeli masz nocne dręczenia , nie możesz spać, uklęknij na kolana i powiedz głośno: „w intencji, w której zostałem wybudzony, oddaję Tobie Maryjo: (zmów)„Ojcze nasz”, „Zdrowaś Maryjo”, „Chwała Ojcu” i połóż się spać. Jeżeli zaś dręczenia Ne odeszły, ponów modlitwę i połóż się spać. Nie daj się zwieść  żeby to było na leżąco. „Powiedz wszystkim ludziom, że żaden człowiek nie jest nigdy pełniej człowiekiem niż wtedy, kiedy zgina kolana przed Bogiem.” (Catalina Rivas – Największy cud. Tajemnica Eucharystii w mistycznej wizji Cataliny Rivas)

****

Najlepsza modlitwa jest ta, która przynosi mi ulgę, ukojenie, dlatego one są do wyboru, jeśli potrzebuję tak się modlić, tak się modlę. Wybierz sobie, która będzie Ci odpowiadać na tę chwilę. Nie katuj się wszystkimi naraz. Nie o to chodzi , by zaliczać modlitewki, lecz by wypełnić pragnienie serca. Czytaj je ze zrozumieniem, z przylgnięciem serca. Niech to będzie rozmowa z Bogiem dzięki temu, że rozumiesz, co czytasz. 

****

Propozycje, które możesz dołączyć do modlitwy codziennej, może być w połączeniu z tą poranną, może być później:

***

Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu- świętej Faustyny

Jezu Najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu.
Wobec nieba i ziemi, świadom(a) swojej nędzy,
grzeszności i niewystarczalności,
oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie
Twemu Nieskończonemu Miłosierdziu.
Ufając Twojej Miłosiernej Miłości
wyrzekam się na zawsze i całkowicie:
– zła i tego co do zła prowadzi
– demonów i wszelkich ich spraw i pokus
– świata i wszystkiego czym usiłuje mnie pociągać i zniewalać
– siebie i wszystkiego co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę.
Oddaję się Tobie Jezu, Najmiłosierniejszy Zbawicielu,
jako jedynemu mojemu Bogu i Panu,
jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia.
Z całą pokorą, ufnością i uległością
wobec Twojej Najmiłosierniejszej Woli
oddaję Ci siebie:
– moje ciało, duszę i ducha
– całą moją istotę
– życie w czasie i w wieczności
– przeszłość, teraźniejszość i przyszłość
– rozum, uczucia i pragnienia
– wszelkie zmysły, władze i prawa
– wolę i wolność moją
– wszystko czym jestem, co posiadam i co mnie stanowi.
Nie zostawiam sobie nic, wszystko oddaję Twojej Świętej Woli
przez ręce Niepokalanej Matki Miłosierdzia.
Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego Miłosierdzia.
Broń mnie i posługuj się mną
jako swoją wyłączną i całkowitą własnością.
Jezu, ufam Tobie!

***

Modlitwa do Michała Archanioła

Święty Michale Archaniele! Wspomagaj nas w walce,
a przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź naszą obroną.
Oby go Bóg pogromić raczył, pokornie o to prosimy, a Ty, Wodzu niebieskich zastępów,
szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz ludzkich po tym świecie krążą,
mocą Bożą strąć do piekła. Amen.

***

Duchu Święty, Duchu Miłości, Duchu Boży, Duchu Pokoju, przybądź i otwórz moje serce, złóż w nim swoje dary i nimi dysponuj, przemieniaj, działaj we mnie, daj mi poznać Boga w tej modlitwie

***

Do Maryi: Maryjo, przyjdź do swojego dziecka teraz, otocz mnie płaszczem Twego Niepokalanego Poczęcia. Prowadź mnie. Zapraszam Cię do mojej modlitwy.  “Zdrowaś Maryjo …”

***

Pomyśl o sprawach, sytuacjach, które chcesz dziś oddać przez Maryję Jezusowi. Podziękuj za to, że dał Ci nowy dzień.

***

Uwaga! W domu możesz modlić się za męża, córkę, rodziców. Za pozostałych- w kościele.

***


Na zakończenie modlitwy- ponownie, by Anioł stróż zabrał to przed tron Boga Ojca: Aniele Stróżu…

W CIĄGU DNIA- propozycje

– W sytuacjach trudnych dla Ciebie : Modlitwa o.Dolindo (modlitwa oddania spraw, które nurtują; wyzwala od niepokojów. Czytaj i rozważaj w myślach Twoją aktualną sytuację)  wszelkie sprawy oddajemy Jezusowi: Panie, troszcz się Ty teraz (w myślach)

różaniec

– czytanie Pisma Świętego – zaczynamy od “Dziejów Apostolskich” po rozdziale na dzień- zgodnie z ustaleniami opiekuna; czytamy na głos, by słyszeć Słowo Boże – bo wiara rodzi się ze słuchania 🙂

– słuchamy konferencji, oglądamy filmy; wyciągaj dla siebie

– Jeśli zdarzy Ci się upaść, zgrzeszyć- czyń natychmiast rachunek sumienia, opamiętując się na bieżąco i wypowiadając słowa: „Panie Jezu, wybacz mi, przepraszam Cię”. Lub: „Jezu Chryste we krwi ran swoich, obmyj duszę z grzechów moich”; lub: „Panie Jezu Chryste, zmiłuj się nade mną grzesznym”. Zapisuj upadki na kartce, będzie to przygotowanie do spowiedzi.

WIECZOREM:
Dziesiątek różańca w intencji rodziny- indywidualnie ( lub ze współmałżonkiem)- powierzenie trudności Maryi. Mów: „teraz w godzinę śmierci” zamiast „teraz i w godzinę śmierci naszej”.

***

Możesz ponadto:

Podsumować dzień- przeproś Boga, podziękuj Mu, uwielbij

***

Modlitwa do Maryi: Maryjo, przyjdź do swojego dziecka teraz, zapraszam Cię do mojej modlitwy. Otocz mnie płaszczem Twego Niepokalanego Poczęcia… Chcę zasypiać z Tobą i budzić się rano z Tobą. “Zdrowaś Maryjo ….”

*** Czytania z dnia następnego- zalecane!!!

Dlaczego jest tak istotne, by wieczorem posilić się Słowem Bożym? Jest to modlitwa Słowem Bożym, modlitwa Biblią, Słowem Bożym na kolejny dzień, słuchamy w niej, jaki Bóg jest. Mówię do Boga, jaki jest. Czytając. Ta modlitwa jest mówieniem do Boga, jaki On jest. Czytasz o Bogu, a mówisz do Boga… Jesteśmy w łączności z Kościołem Świętym na całej Ziemi. Jeden duch dla całego Kościoła. To Słowo przynosi odpowiedź na każdą okoliczność, na czas pokoju i niepokoju.” Chroni przed zwątpieniem. Przynosi stabilność, by nasza uległość wobec Boga byłą stała. Jesteśmy w stałej dyspozycji do czynienia dobra. Są to ostatnie słowa , które słyszysz tego dnia, z nimi zasypiasz, z nimi też się obudzisz.

W modlitwie bądźmy wytrwali, stali. Zbieramy oliwę na czasy, kiedy przyjdzie Oblubieniec. Nie zamartwiamy się, że nam jej nie wystarcz , kiedy przyjdą trudności, doświadczenia.

Na koniec:  do Anioła Stróża, by on to zabrał i zaniósł przed Boży tron: Aniele Boży…