Historia Ruth Moabitki

Historia Ruth Moabitki

  1. Kim była Rut?
  2. Jakie było jej postępowanie ( wskazówka: nie chodzi o osobowość, lecz o postępowanie, jej zniewolenie, bezsilność, bezradność; unikamy oceniania i osądzania!)
  3. Co doprowadziło do jej nawrócenia?
  4. Dlaczego nie mogła pogodzić się ze złożeniem w ofierze małej dziewczynki? Jakie były tego konsekwencje?
  5. Z czego zrezygnowała, by inaczej żyć?
  6. Dlaczego postanowiła wyruszyć w nieznaną krainę z teściową? Jakie były ich wzajemne relacje?
  7. Jak Rut była traktowana w Betlejem? Jak się temu przeciwstawiała?
  8. Jak zachowała się podczas procesu?
  9. Co powiedziała Bogu teściowa w momencie najgłębszego kryzysu?
  10. Czym jest plan człowieka wobec doskonałego, Bożego planu? Jaką rolę odgrywają trudne doświadczenia na tej drodze?

Nawrócenie, kryzys, miłość, ufność, Boży plan, modlitwa, walka z przeciwnościami