Święty Augustyn

Święty Augustyn, cz.1-3

 1. Jakich grzechów w dzieciństwie i młodości dopuścił się bohater?
 2. Jaką rolę w nawróceniu św. Augustyna odegrała jego matka- święta Monika? Jaką postawę przyjmuje wobec tych, którzy ją ranią Jak przeciwstawia się trudnościom? Jak znosiła zachowanie męża? Jak zachowała się, gdy umierał? Jak wtedy zareagował Augustyn?
 3. Jak długo św. Monika modliła się o nawrócenie syna? Co powiedział jej biskup Ambroży? („Gdyby Augustyn miał być posłusznym synem, Bóg nie dałby mu takiej matki”)
 4. Co mówi Ambroży o prawdzie? ( „Człowiek nie znajduje prawdy. Musi pozwolić, by prawda zalazła jego” . W innym miejscu biskup doda: „Prawda to Jezus Chrystus”.)
 5. W jakich okolicznościach nastąpiło nawrócenie świętego?

Grzeszna przeszłość, nawrócenie, miłość, wybaczenie, modlitwa, wytrwałość, prawda

Święty Augustyn, cz. 4-5

 1. Jakie są konsekwencje nawrócenia świętego Augustyna?
 2. Co mówi do syna św. Monika?
 3. Jak św. Augustyn reaguje podczas debaty z donatystami, gdy wytknięto mu stare, grzeszne życie?
 4. Rozważ jego słowa: „wszyscy chcemy pokoju, ale nie ma pokoju bez prawdy”.
 5. Dlaczego tyle lat Augustyn żył w uporze? Do czego Bóg go w ten sposób przygotował?
 6. Przyjrzyj się jego postawie podczas oblężenia Hippony i wyborowi, jakiego ostatecznie dokonał.

Radykalizm, całkowite oddanie się, stare życie, pokój, wybór