Walka duchowa 1

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa 1

Konferencja 1

 1. Jaki jest plan dziejów ludzkości? Gdzie jest Twoje miejsce?
 2. Komu zależy na tym, by Boży plan wobec Ciebie się nie wypełnił?
 3. Kim są aniołowie?
 4. Kim był Lucyfer? Na czym polegał jego grzech? Czym się fascynował? Co odrzucił? Jakie miał aspiracje? Widzisz w tym grzechu siebie, swoją sytuację, swoje skłonności?
 5. Dlaczego jego grzech nie może być przebaczony?
 6. Czyim dziełem jest piekło?
 7. Jakie dary zachował szatan?
 8. Jakie treści mieszczą się w określeniach złego: szatan, diabeł, kłamca i ojciec wszelkiego kłamstwa, zabójca od początku, oskarżyciel?
 9. Jakie są warunki wygranej walki duchowej z szatanem?

Aniołowie, szatan, bunt aniołów, walka duchowa

Konferencja 2

 1. Dlaczego szatan nienawidzi człowieka? Jaką rolę odgrywają tu: zazdrość, złość, czas? Które grzechy są również Twoje?
 2. Jakie są granice możliwości szatana? Jak traktować dobra doczesne, kogo się uchwycić w walce duchowej? Rozważ, co na ten temat mówi św. Teresa z Avila.
 3. Jakie są możliwości przeciwstawienia się szatanowi? Z czyją pomocą? Co należy robić?
 4. W których miejscach szatan nie ma do Ciebie dostępu? Jak to wykorzystać?
 5. Jaką rolę mogą odgrywać pokusy dopuszczone w planach Bożej Opatrzności?
 6. Czym jest wyolbrzymianie trudności, widzenie wszystkiego w negatywnym świetle?
 7. Czym jest chełpliwość, wywyższanie się?
 8. Czym jest koncentrowanie się na własnej słabości, na tym, że nie widzę efektów pracy nad sobą?
 9. Jaką drogą atakuje szatan?
 10. Co to znaczy przeciwstawiać się okazji do grzechu?
 11. Jak przestrzegać ładu w życiu?
 12. Jak zachować się , gdy masz pragnienie, by coś mieć lub nagle coś zrobić?
 13. Jak reagować, gdy czujesz się opuszczony przez Boga?
 14. Jaką rolę w walce duchowej odgrywa Maryja i Twój Anioł Stróż?

demaskowanie strategii szatana, przeciwstawianie się im, wskazówki do walki duchowej

walka duchowa, szatan