Walka duchowa 2

o. Jerzy Zieliński, Walka duchowa

Filar pokory

Konferencja 1

 1. Dlaczego szatan nie ma pokory? Czyja pokora najbardziej go rani? Kogo więc masz naśladować?
 2. Czym jest pokora?
 3. Od kogo pochodzi dobro, które masz?
 4. Jak być pokornym niczym ziemia? Na co trzeba się zgodzić? Ile siebie oddać?
 5. Ile dobra możesz przypisać sobie?
 6. Co św. Faustyna pisała o pokorze? Na jakie owoce pokory wskazuje?
 7. Czym jest pokora rozumna? W jaki sposób ją kształtować?
 8. Czym jest pokora płomienna? Jak ją uzyskać?
 9. Czy szatan może naśladować pokorę? Jak rozpoznać pokorę prawdziwą, jak fałszywą?
 10. Jakie są znaki żalu za grzechy w pokorze prawdziwej, jakie w fałszywej?
 11. W jaki sposób badać swoje sumienie?
 12. Na jakim obrazie Boga szczególnie zależy szatanowi? Dlaczego?
 13. Co to znaczy- oddać Jezusowi swoje grzechy?

Pokora i jej rodzaje, przyjęcie planu Bożego, na jakim wyobrażeniu Boga zależy szatanowi, badanie sumienia

Konferencja 2

 1. Jakie są niebezpieczeństwa pychy?
 2. Czym jest pycha?
 3. Jakie są trzy stopnie wiodące do życia w pokorze?
 4. Jaką postawę należy przyjąć wobec pokusy chwalenia się? Jaką wobec oczekiwania pochwały? Jak reagować na pochwałę, którą się otrzymuje?
 5. Jak rozumiesz słowa: „Cóż masz, czego byś nie otrzymał?”
 6. Jak należy zachować się wobec zarzutów słusznie Ci stawianych? Jak wobec uwag mało zasłużonych lub zupełnie niezasłużonych? Kogo należy naśladować?
 7. Czym są dobra zewnętrzne? Jak zachować pokorę wobec nich?
 8. Czym jest wola? Jak zachować pokorę woli?
 9. W czym przejawia się pycha rozumu? Jak z nią walczyć?
 10. Jak ujawnia się pycha duchowa? Jak jej uniknąć?

Niebezpieczeństwa pychy; uznanie, że wszystko, co mam dobrego, pochodzi od Boga; rodzaje pychy; jak jej uniknąć