Walka duchowa 3

o.Jerzy Zieliński, Walka duchowa

Filar cierpliwości

Konferencja 1

 1. Jakie myśli podsyła szatan, by Cię zniechęcić do czynienia dobra? Słyszałeś to kiedyś?
 2. Gdzie szukać źródeł cierpliwości?
 3. Kiedy przegrywasz walkę z samym sobą? Doświadczyłeś tego ?
 4. Czym cechuje się duchowa dojrzałość?
 5. Czy potrafisz kochać siebie samego? Dlaczego to tak istotne?
 6. Czy gorszą cię grzechy innych ludzi? Co to znaczy?
 7. Co czyniła św. Faustyna, gdy doświadczała niezadowolenia z siebie?
 8. Jak postępować z własną słabością? Gdzie szukać pomocy? Jak rozumiesz słowa: „Wystarczy ci mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali”. Co jest Twoją słabością?
 9. W jaki sposób radzić sobie z gwałtownymi uczuciami, których doświadczasz?
 10. Dlaczego ważny jest twój wysiłek zwrócenia się ku Jezusowi? Dlaczego Jezus nie robi wszystkiego za Ciebie?
 11. Na co jesteś narażony w trakcie doświadczenia własnej słabości? Jakie myśli wtedy podsuwa Ci szatan?
 12. Jaka jest recepta na kryzysowe doświadczenia?
 13. Przeanalizuj przyczyny doświadczania słabości wg św. I. Loyoli
  • jak Ty wywiązujesz się ze służby Bogu i ludziom? Czy korzystasz z sakramentów – pokuty i Eucharystii? Czy nie zaniedbujesz modlitwy?
  • przyjrzyj się sobie. Stań w prawdzie. Zapytaj siebie – komu służysz bardziej: sobie czy Bogu?
  • komu przypisujesz łaski – pobożności, miłości, łez, postępu duchowego?
 14. Rozmyślaj nad słowami: „Nic z siebie nie mogę; jeśli mam cokolwiek dobrego, mam to od Boga. Mój jest tylko grzech.”

Konferencja 2

 1. W jaki sposób nabywasz cnotę cierpliwości?
 2. Czy masz cierpliwość do siebie samego? Czy cierpliwie znosisz drugiego człowieka, który poddaje Cię próbie?
 3. Pomyśl o postawie siostry Faustyny wobec nieżyczliwej siostry. Co z Tobą czyni sytuacja, w której ktoś uprzykrza Ci życie? Czego uczy Cię święta?
 4. Jak patrzysz na drugiego człowieka? Gorszy Cię ten, kto Ciebie poniża? Czy modlisz się o ducha mądrości?
 5. Czym jest znoszenie doświadczenia- stratą czy zyskiem? Jak to jest u Ciebie?
 6. Jaką rolę odgrywa życzliwość wobec prześladowcy?
 7. Przeanalizuj przykład z „Quo vadis”. Jakie czyny przebaczył Glaukos swojemu prześladowcy? Czy potrafisz wybaczyć tym, którzy wystawiają Cię na próbę?
 8. Dlaczego nie należy dociekać intencji działania Twojego prześladowcy?
 9. Przeanalizuj przykład kobiety z historii o św. Wincentym. Jak zachowywała się wobec swojego męża? Może ta porada jest właśnie dla Ciebie? Jaką rolę odgrywasz w rozwoju duchowym swojego bliźniego?
 10. Od czego zależy życiowa mądrość? Kiedy ją uzyskujesz?
 11. Na jaką prawdę o człowieku wskazuje św. Jan od Krzyża?
 12. Co to jest cierpliwość długomyślna? Co to znaczy mądrze czekać?