Zadanie tygodnia 16/2018

Pokój z Tobą! W ty tygodniu oglądamy film pt. „Maria Magdalena”. Znajdziesz go tutaj:

1. Przyjrzyj się skrótowi biblijnej historii ludzkości. Rozważ, jak wielką miłością obdarzył Ciebie Bóg.
2. Zauważ, w jakich okolicznościach nastąpiło spotkanie Marii Magdaleny z Jezusem. Co mówiły złe duchy? Co Pan uczynił dla Marii Magdaleny? Jak odtąd zmieniło się życie bohaterki? Jaką podjęła decyzję? Czy dostrzegam w jej historii siebie?
3. Wsłuchaj się w słowa Jezusa na Górze Błogosławieństw. Co mówi o miłości bliźniego? Czy stosuję się do tych wskazówek? Przyjrzyj się, jak chłonie te nauki Maria. Zobacz, kogo dotyka Jezus i jakie to wywołuje reakcje wśród słuchaczy. Czy i ja nie osądzam ludzi ? Czy umiem wybaczać? Czy mam miłosierdzie dla ludzi?
4. Pomyśl, dlaczego to Maria przejęła się jako jedyna spośród uczniów losem Samarytanki? Jak ja traktuję ludzi, których społeczeństwo odrzuca? Zobacz, co było uwalniające dla Samarytanki w rozmowie z Jezusem.
5. Rozważ, co Jezus mówi o troskach dnia codziennego? Jak jest u mnie?
6. Zauważ, że Jezus przebywał z celnikami i grzesznikami. Co Jezus w ten sposób mówi do mnie?
7. Zobacz, co zrobiła kobieta cierpiąca na krwotok. Czy ja również pragnę uzdrowienia? Czy mam taką wiarę, jak ta kobieta? Jezus nazwał ją córką. Ja też jestem Jego córką/ synem!
8. Zaobserwuj, jakich cudów dokonał Jezus. Czy ja wierzę w Jego moc? Czy wierzę, że działa w moim życiu?
9. Rozważ, co to znaczy naśladować Chrystusa. Czy ja Go naśladuję? Czy może narzekam na swoje życie?
10. Przyjrzyj się zachowaniu Jezusa w stosunku do jawnogrzesznicy. Zobacz, jak Jezus przywrócił jej godność. Tak przywraca godność również i mnie. Jak ja zachowuję się w stosunku do innych? Czy ich potępiam, obmawiam, osądzam? Czy potrafię kochać?
11. Jak Jezus zachowuje się wobec prześladowców? Jak ja przyjmuję prześladowania?
12. Prześledź Drogę Krzyżową. Z którą z postaci się utożsamiam?
13. Co dokonało się przez Śmierć i Zmartwychwstanie Jezusa?
14. Przesłuchaj szczególnie uważnie 8 ostatnich minut filmu. To przesłanie specjalnie dla Ciebie! Daj się poprowadzić modlitwie bohaterki.
Błogosławionego tygodnia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *