Zadanie tygodnia 22/2018

Pokój z Tobą! W tym tygodniu towarzyszy nam opowieść o życiu św. Bernadetty:

Zwróć uwagę, w jakiej rodzinie przyszła na świat św. Bernadetta, jaki był jej status społeczny, za jaką osobę ją postrzegano, jak odbierało tę rodzinę otoczenie?

Pomyśl, że św. Bernadetta była prostą, niewykształconą dziewczyną, a jednak była w stanie powtórzyć to, co mówiła Maryja. Z jaką pokorą i prostotą przekazywała informacje? Czy przeszkadzało jej to, jak była traktowana przez innych? Jak przyjmowała słowa krytyki, poniżenia, podejrzenia, oszczerstwa, zarzuty niesłusznie kierowane pod jej adresem?

Zauważ, jak św. Bernadetta traktuje siebie, kiedy doświadcza objawień? Czy myśli o sobie jak o kimś niezwykłym? Czy jest tą samą prostą dziewczyną? Czy przesłanie Maryi przekazuje z entuzjazmem, czy prostotą i spokojem?

Przyjrzyj się też historii rzeźbiarza – co wydarzyło się, gdy pracował nad figurą Matki Bożej? Co stało się z nim później? Pomyśl: Bóg zranił, Bóg też uzdrowił. Przypominasz sobie konferencję o. Pelanowskiego „Wyryłem Twoje imię?” Bóg ryzykuje zranienie, by objawiła się Jego chwała i by się do człowieka zbliżyć…

Zobacz, jak traktowana była Bernadetta przez zakonnice, zwłaszcza przez swoją prześladowczynię. Co i kiedy ta siostra zrozumiała? Jak później traktowała św. Bernadettę?

Pomyślę, co w postawie Bernadetty i jej otoczenia jest wskazówką dla mnie…

Błogosławionego tygodnia!

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *