Zadanie tygodnia 47/2019

Pokój z Tobą! W tym tygodniu rozważamy konferencję o. A. Pelanowskiego pt. „Daj szansę sobie pomóc” https://www.youtube.com/watch?v=MKusXekNTUc Obszernego fragmentu tego nagrania wysłuchaliśmy podczas naszego spotkania czwartkowego. Pomyśl: Czy jestem człowiekiem szczęśliwym? Czy lubię siebie? Czy[…]

Continue reading …

Zadanie tygodnia 46/2019

Pokój z Tobą! W tym tygodniu nadal korzystamy z konferencji księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „Jak budować relacje w rodzinie”, jednakże tym razem z wersji spisanej. Przeczytaj tekst i wyciągnij wnioski: gdzie dostrzegam samego siebie?  Gdzie[…]

Continue reading …

Zadanie tygodnia 45/2019

Pokój z Tobą! Zadanie tego tygodnia związane  jest z konferencją księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia, poświęconą relacjom w rodzinie: https://www.youtube.com/watch?v=jwsG6AQnNlc Przyjrzyj się  przykładom przywołanym przez księdza arcybiskupa: historii  dwóch Tobiaszów ze Starego Testamentu, historii Edyty Stein,[…]

Continue reading …

Zadanie tygodnia 44/2019

Pokój  z Tobą! Zadanie tego tygodnia związane jest z konferencją o. Remigiusza Recława : „Dlaczego słabnę, choć kocham Boga?” https://www.youtube.com/watch?v=LnSDDWPe8vE&feature=share&fbclid=IwAR3C2aRb5raH46lnc-w2rVmpaJuQ16l8xKSI-x2sN1BySWHfZqjGMSex1kc Pomyśl: Czy mam świadomość, że duchowo jadę na „ręcznym”? co jest moim duchowym „hamulcem”? :[…]

Continue reading …