Zadanie tygodnia 44/2020

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji ojca Augustyna Pelanowskiego „Deformowanie prawdy”

Posłuchaj i pomyśl: o co modlę się mówiąc- „Święć się Imię Twoje”? Co jest moją pierwszą prośbą- nawet niewypowiedzianą (bo już wiem, o co nie prosić), czego moje serce się domaga, jakimi  zmartwieniami zajęte są moje myśli: zdrowie- „bo to przecież najważniejsze”? Niech mi się uda w życiu? Pieniądze? Sława?  Dobre jedzenie? Dobrobyt materialny? Intelektualny? Szczęście dzieci? Co się stało moim bogiem, że „imię” tego mam w głowie i rozmyślam? a może rozmyślam o „zarazie”- albo w kontekście ostatnich wydarzeń- zajmuję się  osądem: „jak inni tak mogą postępować, dlaczego nie rozumieją”?

Jak więc ma się uświęcać Imię Boga przeze mnie teraz, w tym czasie?- przeczytaj artykuł : „A my tak…”

Pomyśl teraz:

Już wiem, co to znaczy być świętym?

Czego nie robić, w co mam nie wchodzić, by ludzie patrząc na mnie mówili: Bóg jest wyjątkowy…? Gdzie, w których sytuacjach mam się nie wychylać, mam „ponieść śmierć”-  by nie głosić samego siebie, swojego oburzenia; by poskromić pożądliwość, wytrzymać ucisk, zaprzeć się samego siebie; by nie mieć innych bogów? Czego nie zrobiłby Jezus?- pamiętam to pytanie? Zadaję je sobie?

 Jak nie zbezcześcić Imienia Boga? Jak nie zgorszyć innych? Jak nie zasłonić sobą Boga?

Zrób notatki i podziel się wnioskami z osoba prowadzącą.

W tym tygodniu kończymy przygotowanie do odnowienia aktu poświęcenia się Jezusowi przez Maryję. Modlitwy poświęcenia na ten czas:

Tydzień 5

Dzień 1 – poniedziałek

Obieram Cię dziś, Maryjo, w obliczu całego dworu niebieskiego za swoją Matkę i Królową. Oddaję Ci i poświęcam jako niewolnik Twój ciało i duszę swą, dobra wewnętrzne i zewnętrzne, nawet wartość dobrych moich uczynków, zarówno przeszłych, jak obecnych i przyszłych, pozostawiając Ci całkowite i zupełne prawo rozporządzania mną i wszystkim bez wyjątku co do mnie należy, według Twego upodobania, ku większej chwale Boga w czasie i wieczności. Amen(św. Ludwik Maria Grignion de Montfort)

Dzień 2 – wtorek

Poświęcając się Tobie, Maryjo, wydaję się miłości, zarówno jej pieszczotom w tchnieniu Ducha, jak też strawieniu w jej ogniu. Wydaję się wszystkim tajemnicom zbawienia świata; oddaję się niepodzielnej miłości Ojca, jaką go ukochał, ukrzyżowanej miłości Syna, pożerającej miłości Ducha, również siedmiu boleściom Twego Serca i jego siedmiu radościom; wydaję się wszystkiemu, czego Twa miłość oczekuje ode mnie. Przyjmij, Maryjo, moje serce i zjednocz z sercami, które są w Sercu Twoim. Spraw, o moja Królowo, abym się nigdy od Ciebie nie oddalił i nigdy nie odwrócił od miłości, która wszystkiemu wierzy, we wszystkim pokłada nadzieję i wszystko przetrzyma.

Dzień 3 – środa

Adam i Ewa panowali w raju nad stworzeniem w całkowitej jedności i harmonii. Ty, Maryjo, jesteś nową Ewą, a Syn Twój umiłowany – nowym Adamem. W jedności waszych serc złączonych w radości, cierpieniu i chwale, panujecie w harmonii nad nowym stworzeniem, Kościołem niepokalanym w swej tajemnicy, zrodzonym z przebitego boku Jezusa i z bezgranicznego bólu Twego Serca. Chciałbym, Maryjo, wołać z Teresą od Dzieciątka Jezus: „W sercu Kościoła, mej Matki, będę miłością”. Poświęcam się Tobie całkowicie, doskonała Matko doskonałego Ciała, aby Kościół stał się na przyjście Oblubieńca doskonały, nieskalany i bez skazy. Ty, o Maryjo, jesteś Matką Kościoła i Matką jedności jego wszystkich członków.

Dzień 4 – czwartek

Kwiecie Galilei, Maryjo, córko Dawida, Świątynio, której Twój ojciec nie mógł zbudować mimo zapewnienia proroka Natana, że „Pan jest z Tobą”, Zasłono świątyni i miejsce najświętsze, Arko i Bramo przybytku świętości, święte miasto Jeruzalem, które wszyscy zamieszkujemy. Ty jesteś miastem pokoju, Oblubienicą Mesjasza, Księcia Pokoju. Królowo Pokoju, Ty dajesz nam Tego, który daje pokój nie tak, jak daje świat, ale jak tylko sam Bóg może go dać. Poświęcam się Tobie całkowicie, Maryjo! Naucz mnie wprowadzać pokój, wprowadzać Bożą obecność, która ratuje i przywraca wzajemną więź ludzi, więź człowieka ze światem i człowieka z Bogiem.

Dzień 5 – piątek

Poświęcam się dzisiaj w Komunii Maryi Królowej Pokoju Trójcy Przenajświętszej przez ręce Maryi mojej Matki. Oddaję się i całkowicie poświęcam Jej Niepokalanemu Sercu, aby prowadziła mnie prosto do ludzkiego i Boskiego Serca Jezusa. W duchu zadośćuczynienia i uwielbienia czynię siebie sługą pokornej Służebnicy Pana, aby być całkowicie oddanym Jezusowi przez Nią, z Nią i w Niej; która jest Matką Miłosierdzia. Dlatego decyduję się na czynienie tego, o co moja Królowa i moja Matka prosiła nas w swoich objawieniach: na zachowanie postu, odmawianie różańca, częste przyjmowanie sakramentów i czytanie Pisma Świętego, na małe ofiary i poświęcenie mojego życia, aby przyczynić się do zwycięstwa Niepokalanego Serca Maryi. Amen!(Brat Efraim)

Błogosławionego tygodnia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *