Zadanie tygodnia 51/2020

Pokój z Tobą! W tym tygodniu rozważamy, jak przyjmować łaski i czym jest radość doskonała.

1.Przeczytaj, jaką postawę przyjęła św.Faustyna:

„Łaskę od Boga staraj się przyjmować tak, jak On ją zsyła i pod taką postacią, pod jaką zsyła. Święta Faustyna wspomina następujące doświadczenie: w przeddzień rekolekcji zaczęłam się modlić, żeby Pan Jezus udzielił mi choć trochę zdrowia, żebym mogła wziąć udział w tych rekolekcjach, bo tak źle się czuję, że może one mi będą ostatnie. Jednak skoro się zaczęłam modlić, zaraz uczułam jakieś dziwne niezadowolenie, przerwałam modlitwę prośby. Zaczęłam dziękować  Panu za wszystko, co mi zsyła, poddając się zupełnie Jego świętej woli- wtem uczułam w duszy głęboki pokój. Wierne poddanie się  zawsze i we wszystkim woli Bożej we wszystkich wypadkach i okolicznościach życia, oddaje Bogu wielką chwałę; takie poddanie się woli Bożej  większą ma w jego oczach wagę, niż długie posty, umartwienia i najsurowsze pokuty. O, jak wielka jest nagroda za jeden akt miłosnego poddania się woli Boga.” Wiele rzeczy, o które prosisz, nie daje ci pokoju serca, ponieważ prosisz o coś, co nie leży w planach Boga, o czym On wie, że nie przyniesie ci dobra, lecz zaszkodzi”.

Jerzy Zieliński, 365 dni z Bożym Miłosierdziem

Pomyśl teraz: Czym teraz są moje trudności? W trudności nic nie mogę odwrócić, co mnie spotkało. Może to być choroba, może to być odejście bliskiej osoby, mogą być trudności małżeńskie, może być inne doświadczenie. Przechodzisz w modlitwę: w ten czas oddajesz chwalę Bogu, by wola Jego była wypełniona. Już nie myśl, co jeszcze chciałbyś  zrobić. Przyjmij łaskę. W ten sposób można uwielbić Boga. Jeżeli rozumiesz, co Bóg czyni w Twoim życiu, żadna przeszkoda Ci nie zaszkodzi, a nawet gdyby Ciebie dotknęła, nie jest to w stanie zmienić Twojego myślenia. Będziesz gotów. Wiesz, komu ufasz i za kim idziesz. Całe nasze podejście polega na tym,  jak teraz będę ufał Bogu. Bóg posłuży się Tobą. Nie zostawi Cię, byś nie wiedział, co zrobić czy powiedzieć, nie ma takiej możliwości. Buduj tylko fundament przez swoją systematyczność w modlitwie, przystępuj do sakramentów; jesteś oddany Maryi- przynoś Jej naręcza Zdrowasiek, przyjętych Komunii świętych w Jej intencji. Trwaj w wierności Bogu. Bóg ma zacny plan. I dotrzymuje danej obietnicy. Z każdego doświadczenia przyjętej łaski wyprowadza dobro. On Ciebie poprowadzi.

2.Wysłuchaj konferencji księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia: Prawdziwa radość i szczęście głębi jestestwa, nie znika gdy jest ci źle 

Przeczytaj historię św. Franciszka tutaj

Rozważ: co to jest radość doskonała?

Pomyśl: Zachować niewzruszony spokój, gdy Cię odrzucą, to jest radość. Gdy zostaną mi wytknięte  słabości przez postępowanie innych, kiedy wytknięta zostanie mi pycha; osiągnąć z tego powodu, z powodu mojego niedomagania, szczyt radości! Gdy przychodzi świadomość grzechu, popatrzeć na to, zrozumieć, że to jest radość. Nie mieć nienawiści do drugiego, że mi to pokazał, a wręcz przeciwnie, wdzięczność, że pozbawił mnie zazdrości, pychy i chciwości. Patrzenie na drugiego pomoże mi się tego pozbyć.

Spójrz na Franciszka pod furtą. Jak to jest u mnie? Jaką ja mam sytuację? Kiedy stoję pod bramą? Może słucham szyderstw bliskich, że jestem we wspólnocie? Że moje decyzje są takie, a nie inne? Gdzie jest moje wołanie? Może to dzieci w czymś się upierają, może mąż, może rodzice? A może to ja jestem dyktatorem, może nie do końca to ja jestem poszkodowany, może to ja mam żądania wobec innych?

Zrób notatki. Podziel się wnioskami z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!