Zadanie tygodnia 11/2021

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji księdza Marka Studenskiego „Jak wyjść z depresji?” 

Czy mam doświadczenie bliskości Boga – Zmartwychwstałego Jezusa? Czy wiem, gdzie Go szukać? Czy głośno czytam Słowo Boże, w którym mówi do mnie? Czy rozmyślam o Męce Pańskiej? A może męczę się z „różowym słonikiem”? Co nim jest? O czym ciągle  myślę i mówię?

Jak doświadczyć bliskości Boga? Zadawaj sobie pytania dotyczące Męki Pańskiej. Na przykład takie: ile uderzeń Jezus otrzymał podczas biczowania? Dlaczego Szymon Cyrenejczyk był zmuszony, by pomóc Jezusowi? Ile gwoździ wbito w ciało Jezusa, by przybić Go do krzyża? I już nie myślisz o swoim problemie… Oddaj swoją nędzę, wszystko to, z czym sobie nie radzisz, oddaj to, co jest Twoim brzemieniem, Jezus da Ci swoje, słodkie…

Przyjrzyj się postawie Achaza, który bał się zaufać Bogu. Dlaczego nie chciał zmienić zdania? Gdzie ja się wymiguję, robię zręczne uniki, formułuję pobożne usprawiedliwienia, bo nie chcę zmienić swojej decyzji, nie odczytuję znaków Boga (na przykład nie jestem posłuszny zadaniom, odrzucam zalecenia), robię po swojemu?  Gdzie jestem oporny? Przyjrzyj się obietnicy Boga – jest ona również skierowana do Ciebie: Emmanuel – to „Bóg z nami”, Bóg bliski człowiekowi. Bóg, który daje się w Eucharystii, do którego mogę mówić, którego mogę słuchać.

Jak mieć relację z Bogiem? Jak spotkać żywego Boga?

Przyjrzyj się przykładom świętych, którzy przestali bać się chorób, śmierci. Święta Teresa od Dzieciątka Jezus na pytanie siostry z zakonu: „Ty się  nie boisz śmierci?” Odpowiada: „Nie, to będzie takie proste: ja zamknę oczy, a mój Jezus rozciągnie swoje ramiona, a potem ja otworzę oczy a On mnie obejmie i zamknie nade mną swoje ramiona…” Bernadetta z Lourdes  mówiła, iż Maryja, która jej się objawiła była tak piękna, że ktokolwiek raz ją zobaczył, już potem chce umrzeć, żeby jak najszybciej zobaczyć Ja po raz drugi… Doświadczenie nieba – takie, że lęk przed śmiercią odchodzi…

 „Ci, którzy nie wzywają Boga, tam zadrżą ze strachu, gdzie bać się nie ma czego” – porównaj Ps 53

Czego więc się boję? Mojego Boga? Mojej Mateczki? A może drżę o to, by grzech mój się nie ujawnił ani przed Bogiem, ani przed ludźmi, by  moja nędza się nie ujawniła i pilnuję tego, co wypracowałem jako mój wizerunek przed innymi?  Ten, kto ma relację z Bogiem, kto oddał swoją nędzę nie będzie się bał nawet tam, gdzie jest się czego bać…

Św. Teresa Benedykta od Krzyża (Edyta Stein) powiedziała: jeżeli modlisz się o pokój serca, aby Pan oddalił z Twego serca lęk, to tak długo się módl, aż w Twoim sercu pojawi się pokój… Do skutku!

Jak się modlić? Przyjrzyj się historii dziewczynki, która nie dokończyła koncertu. Za kulisami rzuciła się ojcu w ramiona i zakrzyknęła: „tatusiu!” Jaki mi to daje kierunek? Przytulam się do mojego Taty ? Wtulam się w Niego? : „Tatusiu, popatrz na moje życie!”

Posłuchaj, co mówi papież Franciszek o modlitwie. O trwaniu przed Bogiem…

W czym tkwi wartość modlitwy? Może wygłaszam na modlitwie oficjalne formuły, brak mi spontaniczności, serdeczności, zwyczajności, prostych słów?

Jak słuchać Boga? Czego uczy mnie postawa Budziaszka w relacji z Bogiem?

Masz zastrzeżenia co do swojej modlitwy? Zwróć uwagę na to, co ksiądz mówi o rozproszeniach, o pięknie niedokończonych różańców…

Przyjrzyj sie wskazówkom dotyczącym ignacjańskiego rachunku sumienia. Gdzie zadziałał Bóg w dzisiejszym dniu? Na czym skupiam uwagę – na złym nastroju, smutnych refleksjach, oskarżeniu siebie czy na dobru?

Błogosławionego tygodnia!