Zadanie tygodnia 27/2021

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy dwóch konferencji ojca Augustyna Pelanowskiego:

  1. Uwikłania życiowe, które cię unieszczęśliwiają. Jezus i Samarytanka

Rozważ: Co mnie unieszczęśliwia? Jakich sfer mojego życia dotyczy nieewangeliczne myślenie? Co jest konsekwencją tego, że siebie potępiam?

Zastanów się nad symboliką mężów Samarytanki. Z czym się związałem/łam, czy są to: wina, wstyd, strach/lęk, ucieczka od przeszłości/ do przyszłości, osądzanie/oskarżanie, uzależnienie?

Kiedy Samarytanka wraca do miasta? Co to oznacza?

Czym mają być błędy w moim życiu?

Jak spowiada mnie Jezus? Jaka jest Jego miłość? Dlaczego tak ważne jest przebaczenie? Jaką decyzję podejmuję teraz?

 

  1. Decyzja, która zmieni twoje życie

Dlaczego jest ważna moja decyzja, że chcę być zbawiony?

Czego uczą mnie przykłady  Łotra z Golgoty i bogatego młodzieńca? Odnieś to do obecnej swojej sytuacji, do trudności, które są teraz przy Tobie. Dlaczego potrzebny jest radykalizm?

Do czego mnie Bóg przeznaczył? Jak ma wyglądać moja z Nim relacja? Do kogo mam być podobny? Co to znaczy „wpatrywać się” w Chrystusa? Co dzieje się , gdy „wpatruję się” w Niego?

Porozmawiaj o wnioskach z osobą prowadzącą.

Błogosławionego tygodnia!