Zadanie tygodnia 30/2021

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia: „Patrzcie Jezusowi w oczy i słuchajcie Go

Rozważ:

W sytuacji wyboru – czy patrzę z Bogiem? Czy mój wzrok podąża za  Bożym spojrzeniem? Czy modlę się modlitwą myślną? Czy pamiętam o czterech regułach Miriam w rozeznawaniu (zadanie tygodnia  25/2021) ? Jaką obietnicę daje Bóg?

Co czynić?  Jak wypełnić wolę Bożą? Spełniaj przykazania… Jezus spełniał je w sposób doskonały i w ten sposób wypełnił wolę Bożą…

Co to znaczy: nie rzucać swoich pereł przed świnie? Przyjrzyj się sytuacji katechumenów – jaką próbę mają przetrwać, zanim zostaną włączeni do Kościoła? Pomyśl: jak ja traktuję sakramenty? Jak traktuję Boga?

Co ksiądz arcybiskup mówi o sytuacji człowieka, który zaprzeczył wszystkiemu, czym żył przez lata, rzucił siebie na ofiarę dla pogańskiego boga? Dlaczego powroty nie są proste? Jak postępowali pierwsi chrześcijanie? Jaką mi to daje świadomość? Jaka jest droga chrześcijanina?

„Patrzcie Jezusowi w oczy i słuchajcie Go!”

Błogosławionego tygodnia!