Zadanie tygodnia 25/2021

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji ojca Augustyna Pelanowskiego: Bezsens i alienacja.

Rozważ: Czy znam cel swojego życia? Czy wiem, po co żyję?

Jakie jest moje powołanie?

Czy pytam Boga? Przyjrzyj się fragmentom z „Biblii”- jak pytają Boga postacie biblijne?

Jakie są reguły rozeznawania – reguły Miriam?

Kiedy wystawiam Boga na próbę pytając?

Co się dzieje, gdy znam odpowiedź Boga?

Wysłuchaj uważnie konferencji, skorzystaj również z jej zapisu, który znajdziesz tutaj.

Wydrukuj tekst, podkreślaj miejsca, które Cię przenikają, jeśli masz pytania, niejasności, zanotuj je, przekaż osobie prowadzącej.