Zadanie tygodnia 33/2021

Pokój z Tobą!  W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „Bóg szuka ludzi, którzy idą na całość”

Przyjrzyj się postawie Abrahama, który porzucił kult obcym bogom. Jaka  jest jego stanowczość w podjętej decyzji? Podobnie – jaka jest stanowczość Jakuba, jaka Jozuego? Czy rozpoznałem obcych bogów w moim życiu? Może to ja jestem bogiem w mojej rodzinie- rządzę, napominam, pouczam, inwigiluję, chcę, by było po mojemu? Czy mam za sobą taką decyzję porzucenia swojej boskości i zakopałem swoje pogaństwo głęboko? Czy mam świadomość, że Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba jest Bogiem zazdrosnym i nie chce się dzielić  mną z czymkolwiek innym? Jaki jest mój wybór?

„Jest granica wyznaczona złu. Zło się wydaje potężne, straszne, jak w Auschwitz. Ale jest granica wyznaczona złu. Ta granica, jak każda, ma swoje słupy graniczne, żebyś wiedział,  gdzie ona przebiega. Tymi słupami granicznymi są ludzie.” Rozważ. Zło zatrzymuje się na nich, nie przechodzi dalej.  W kontekście przykładów świętych księdza Maksymiliana Marii Kolbego czy  Edyty Stein rozważ swoją postawę. Czego chce ode mnie dzisiaj Bóg? czy jestem radykalny, jak biblijni: Abraham, Jakub, Jozue? Czy idę na kompromis ze złem? Co wybieram teraz – z całą świadomością rangi tej decyzji?

Błogosławionego tygodnia!