Zadanie tygodnia 50/2021

Pokój z Tobą! W tym tygodniu czytamy nasz najnowszy artykuł: „Jak nie patrzeć na siebie?”

Rozważ, gdzie odnajdujesz siebie, w której z opisanych postaw, w których słowach? Zrób notatki.

Porozmawiaj o wnioskach z osobą prowadzącą.