Zadanie tygodnia 42/2022

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „Nie kradnijmy Bożych darów”

Przyjrzyj się historii z życia świętej Faustyny. W nawiązaniu do zadania z zeszłego tygodnia pomyśl, jak tu zrealizowała się jaj maleńkość.

Rozważ: Jakiej postawy oczekuje ode mnie Jezus?  Jak służyć drugiemu? Z jakim nastawieniem pracuję? Przyjrzyj się sobie:  kiedy „mi się ulewa”?  Kiedy kradnę Boże dary? Czy mam interes w tym, że czynię dobro?

Zapisz wnioski, porozmawiaj o nich z osobą prowadzącą.

Włącz do swojej modlitwy codziennej na zakończenie dnia:

Tak i wy mówcie, gdy wykonacie wszystkie dane wam nakazy: Jesteśmy sługami bezużytecznymi. Wykonaliśmy to, co było do wykonania jako nasz obowiązek. (Z przekładu Biblii Pierwszego Kościoła Łk 17,10)

Błogosławionego tygodnia!