Zadanie tygodnia 43/2022

Pokój z Tobą!

W tym tygodniu słuchamy konferencji ojca Augustyna Pelanowskiego „Cierpienie i ciemność cz.1”

Spójrz w swoje wnętrze. Z jaką intencją myślę, mówię o swojej grzeszności?

Kiedy budzi się prawdziwa radość? Co ją poprzedza?

Czy mam  świadomość, że w moim życiu potrzebne jest również to, co jest moją ciemną stroną? Co dzieje się, gdy nie przyjmuję tego?

Wsłuchaj się w interpretację stworzenia Adama. Co dzieje się, gdy Adam  nie ma wątpliwości, kim jest? A co, gdy zapomina? Czego mnie to uczy?

Przemedytuj z ojcem Pelanowskim fragment z Księgi Ezechiela. Co robię z darami Bożymi? Komu przypisuję chwałę? „Przed upadkiem serce się wynosi…” Jak myślę o innych? W które pułapki wpadam?

Na naszej stronie, w „Czytankach” pojawiły się nowości – przepisane konferencje:

A. Pelanowski, Wesele w Kanie

abp Grzegorz Ryś, Nie kradnijmy Bożych darów

Augustyn Pelanowski, Księga życia, cz.1, fragment cz.2

Błogosławionego tygodnia!