Zadanie tygodnia 23/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „Czy macie takie priorytety jak Bóg”?

Gdzie upatruję źródeł autentycznej władzy? Jaką władzę ma Bóg?  O jaką władzę zabiegam? Jaką mam ofiarność w miłości? –rozważ to, ale bez oskarżeń!

Jak przyjmuję Słowo Boga? Jakie jest moje posłuszeństwo?

Jaką mam postawę wobec zadań, przed którymi Bóg mnie stawia? Jakie mam wymówki?

Bóg Ciebie potrzebuje w Twojej miłości, w Twojej słabości, Bóg się tobą posłuży… Bóg przychodzi do Twojej słabości…   Do którego mojego zniewolenia Bóg przychodzi teraz?

Co Bóg odwraca w moim życiu?

Jaki mam wizerunek o Bogu teraz? Co jest moim zadaniem?

Zanotuj wnioski, porozmawiaj z osobą prowadzącą.

Rozważ Słowo:

 Bracia, a gdyby komu przydarzył się jaki upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie. Jeden drugiego brzemiona noście i tak wypełniajcie prawo Chrystusowe. Bo kto uważa, że jest czymś, gdy jest niczym, ten zwodzi samego siebie.  Niech każdy bada własne postępowanie, a wtedy powód do chluby znajdzie tylko w sobie samym, a nie w zestawieniu siebie z drugim. Każdy bowiem poniesie własny ciężar.
Ten, kto pobiera naukę wiary, niech użycza ze wszystkich swoich dóbr temu, kto go naucza.  Nie łudźcie się: Bóg nie dozwoli z siebie szydzić. A co człowiek sieje, to i żąć będzie: kto sieje w ciele swoim, jako plon ciała zbierze zagładę; kto sieje w duchu, jako plon ducha zbierze życie wieczne.W czynieniu dobrze nie ustawajmy, bo gdy pora nadejdzie, będziemy zbierać plony, o ile w pracy nie ustaniemy.  A zatem, dopóki mamy czas, czyńmy dobrze wszystkim, a zwłaszcza naszym braciom w wierze.

Ga 6, 1-10

Błogosławionego tygodnia!