Zadanie tygodnia 24/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji księdza Mariana Reichela „Uzdrowienie i dręczenia szatańskie”

Wysłuchaj konferencji, szczególnie przyjrzyj się świadectwu i temu, w jaki sposób przeciwstawić się złemu,  zrób notatki,  zanotuj  pytania. Przygotuj konferencję na spotkanie czwartkowe.

Błogosławionego tygodnia!