Droga poświęcenia Jezusowi przez Maryję

Niezbędnik:

Książka Wincentego Łaszewskiego „ Traktat o zawierzeniu. Totus tuus – tota tua”

Konferencje księdza Piotra Glasa o traktacie– w Internecie; linki poniżej

św. Ludwik Maria Grignion de Montfort „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do Najświętszej Maryi Pannyhttps://betesda24.pl/wp-content/uploads/2018/02/Traktat-%C5%9Bw.-Ludwika.pdf

33- dniowe rekolekcjehttps://betesda24.pl/wp-content/uploads/2018/02/oto-matka-twoja-33-dniowe-rekolekcje-maryjne.pdf

Teksty z naszej strony internetowej:

Być formą Maryi: https://betesda24.pl/wp-content/uploads/2019/01/byc_forma_Maryi.pdf

Szczęśliwe Wolne Niewolnictwo: https://betesda24.pl/wp-content/uploads/2019/02/Szcz%C4%99%C5%9Bliwe-Wolne-Niewolnictwo-.pdf

Jak poznawać Boga? https://betesda24.pl/wp-content/uploads/2019/02/Jak-poznawa%C4%87-Boga-1-3.pdf

Izraelici i pustynia: https://betesda24.pl/rozwazania/izraelici-i-pustynia/

ABC oddania Maryi: https://betesda24.pl/modlitwy/abc-oddania-maryi/

Filmy i konferencje:

Osoba prowadząca wskaże, w którym momencie formacji obejrzeć pozostałe filmy:

UWAGA!!!

Nie odwlekaj pracy. Niech czas przygotowania konferencji, filmu czy tekstu trwa maksymalnie 2-3 dni; pracuj systematycznie; zalecamy, by nie robić dłuższych przerw, które zakłócają a nawet przerywają duchowe dojrzewanie do całkowitego poświęcenia się Jezusowi przez Maryję!

Krok 1

Obejrzyj filmy i konferencje:

Krok 2

Przeczytaj ABC oddania Maryi https://betesda24.pl/modlitwy/abc-oddania-maryi/

Krok 3

Czytaj „Traktat o prawdziwym nabożeństwie do NMP” św. Ludwika wraz z ks. Piotrem Glasem. Obejrzyj cykl konferencji „Maryja schronieniem i orężem w walce z królestwem ciemności

konferencja część 1. https://www.youtube.com/watch?v=Bd0ZA4BncZg

1. Zwróć uwagę, co ks. Piotr mówi o naszych czasach. Co mówi proroctwo Jana Pawła II?

2. Jaka droga prowadzi Cię prosto i pewnie do Boga?

3. Kto stanowi „małą armię” Maryi? Co jest jej orężem?

4. Jak traktuje się Maryję na Zachodzie?

5. Komu oddajesz się przez nabożeństwo św. Ludwika?

6. Co to znaczy- traktować Maryję służbowo?

7. Kim jest Matka Boża?

9. Gdzie znajduje się królestwo Maryi?

10. Wysłuchaj historii nawrócenia ks. Piotra. Co przez to świadectwo Maryja mówi do Ciebie?

Konferencja Część 3.  https://www.youtube.com/watch?v=dcpKo2V5ZeQ&list=PLOPx_vEWPiZD_-V4xYxhrV-F6tIsJTRHy&index=3

1. Z czym Ty przychodzisz do Maryi? Z listą próśb czy z oddaniem się Jej?

2. Zwróć uwagę, co ks. Mówi o demonie intelektualizmu

3. Jakie książki leżały na biurku Jana Pawła II?

4. Kogo boi się szatan?

5. Jaką rolę odgrywa Maryja w dziejach zbawienia?

6. Jak mówi się o Maryi na Zachodzie?

7. Jakie są określenia Maryi?

8. Co jest kluczem do Twojego „sukcesu”, do nawrócenia? Co zrobiła Maryja?

9. Komu był poddany Jezus przez 30 lat?

10. Dlaczego oddajemy się Maryi?

11. Jakie są relacje Maryi i Ducha Świętego?

12. Jakie miejsce zajmuje Maryja wśród świętych?

13. Rozważ słowa: „ kto nie ma Maryi za Matkę, nie ma Boga za Ojca”

14. Kim są święci dni ostatecznych?

15. Jaką władzę ma Maryja? Czym różni się od świętych?

16.Gdzie znajduje się królestwo Maryi?

17.Czego znakiem jest brak szacunku i miłości dla Maryi?

18. Jak utrzymać się na wąskiej drodze do Życia?

19. Kim są „wielkie dusze”?

20. Kto jest Miastem Boga?

21.Jaki jest najbezpieczniejszy, najprostszy, najkrótszy, najdoskonalszy sposób , by należeć do Jezusa?

22. W jaki sposób Maryja użyje swoich niewolników? Co będzie ich wyróżniać?

23.Kiedy nadejdzie Dzień Maryi?

Konferencja część 4.  https://www.youtube.com/watch?v=MPcWoIpzhzI&list=PLOPx_vEWPiZD_-V4xYxhrV-F6tIsJTRHy&index=4

1. Jak brzmi proroctwo św. Ludwika? Nr 113 Co mówi o niewolnictwie z miłości?

2. Na jakie niebezpieczeństwa wskazuje ksiądz Glas związane z kultem świętych?

3. Kiedy nabożeństwo jest fałszywe?

4.Dlaczego nabożeństwo jest konieczne?

5. Na czym polega niewolnictwo dobrowolne?

6. Zwróć uwagę, jaka jest rola pokuty po nawróceniu. Ile czasu dał ksiądz nawracającemu się człowiekowi na post, modlitwę, czytanie Pisma Świętego? Co mówi o pogoni za uwalnianiem?

7. Czy wierzysz w obecność Jezusa w Eucharystii? Czy „sprzątasz” swoją duszę, by Go przyjąć? Z jakim przejęciem to czynisz?

8. Co mówi ksiądz o wyborze nabożeństwa do Maryi?

9. Z jakimi reakcjami otoczenia możesz się spotkać, gdy zdecydujesz się zawierzyć Jezusowi przez Maryję?

10. Na czym polega prostota zawierzenia?

12. Co ksiądz mówi o fałszywych nabożeństwach? Czego szatan nie może naśladować?

13. Na czym polega niebezpieczeństwo usprawiedliwiania grzechu?

14. Kim są czciciele krytyczni, skrupulaci, czciciele powierzchowni, zuchwali, niestali, obłudni, interesowni

Konferencja część 6 https://www.youtube.com/watch?v=nHKfsrweQCM

 1. Na czym polegał cud słońca w Fatimie? Co było dane poznać ludziom? Co będzie wiadomo o mnie w takim momencie?
 2. Co ksiądz mówi o cierpieniach świętych? Czego mnie uczy ich postawa? Czego ode mnie oczekuje Maryja?
 3. Co było treścią przepowiedni w Ekwadorze? Czy widzisz wokół siebie spełnienie tych przepowiedni?
 4. Dlaczego droga poświęcenia jest najbezpieczniejsza?
 5. Co da Tobie wolność?

Konferencja część 8. https://www.youtube.com/watch?v=Xodkfmpy-g0&list=PLOPx_vEWPiZD_-V4xYxhrV-F6tIsJTRHy&index=8

1. Jakie znaczenie ma nabożeństwo dla walki ze złem, z egoizmem?

2. Czy wystarczy odprawić 33- dniowe rekolekcje?

3. Co oddajemy Maryi? Co dzieje się z naszymi zasługami, dobrymi uczynkami, cierpieniami? Z myślami, słowami?

4. Jaka jest rola pokory w służbie Bogu?

5. Co wyróżnia nabożeństwo wg św. Ludwika spośród innych?

6. Czy nabożeństwo gwarantuje brak trudności na drodze duchowego rozwoju? Jak to będziesz znosić? Jak będziesz znosić Twoje krzyże? Co mówi o tym traktat?

7. Dlaczego nabożeństwo jest krótką drogą?

8. Zwróć uwagę, co ks. mówi o lęku. Czego Ty się boisz? Kto dręczy Ciebie lękiem?

Konferencja Część 9.  https://www.youtube.com/watch?v=XASSWPe1fXo&index=9&list=PLOPx_vEWPiZD_-V4xYxhrV-F6tIsJTRHy

 1. Jaką ochronę zapewnia Maryja? Kto da Tobie lepszą polisę?
 2. Co Tobie daje Maryja?
 3. Czy ja jestem obłudny? czy idę za przykazaniami Syna Maryi? Czy tylko wykonuję zewnętrzne znaki kultu?
 4. Kogo pokazuje Maryja? Co jest ważniejsze- cudowne objawienie, relikwie czy Eucharystia?
 5. Jak kocha Maryja?
 6. Czy mam jeszcze wątpliwości co do takiej drogi oddania?
 7. Jak reagować, gdy zobaczysz, że coś dzieje się z Tobą gorzej? Przygotuj się na etap stanięcia w prawdzie.
 8. Jak patrzysz na innych ludzi? Czego uczy Cię Maryja? Jaką wiarę Ci da?

Konferencja część 10 https://www.youtube.com/watch?v=ARpUwXhx15I

Czego dowiadujesz się o św. Józefie? Czego uczy mnie jego postawa?

Krok 4

Książka W. Łaszewskiego –czas w cyklu przygotowań na rozważania- w tempie ustalonym z osobą prowadzącą ; dziel się tym, co Ciebie dotyka, co zrozumiałeś.

Rozważania 1

Totus Tuus, czyli najkrótsza droga do świętości

Rozważania 2

Święta wola, wola zbawcza

Rozważania 3

Teologia. Poświęcenie: czym jest?

Rozważania 4

Biblia. Poświęcenie w przymierzu.

Rozważania 5

Historia. Rozwój Maryjnego zawierzenia

Rozważania 6

Być totus tutus według św. Ludwika

Rozważania 7

Owoce. Zawierzenie, które zmienia wszystko

Rozważania 8

Droga. Jak stać się „cały jej”?

Krok 5

Przedyskutuj z osobą prowadzącą teksty z naszej strony:

Być formą Maryi https://betesda24.pl/wp-content/uploads/2019/01/byc_forma_Maryi.pdf

Szczęśliwe Wolne Niewolnictwo https://betesda24.pl/wp-content/uploads/2019/02/Szcz%C4%99%C5%9Bliwe-Wolne-Niewolnictwo-.pdf

Jak poznawać Boga? https://betesda24.pl/wp-content/uploads/2019/02/Jak-poznawa%C4%87-Boga-1-3.pdf

Izraelici i pustynia https://betesda24.pl/rozwazania/izraelici-i-pustynia/

Krok 6

Przejdź przez 33- dniowe rekolekcje. Oblicz czas rozpoczęcia tak, by zawierzenie przypadło na 1 sobotę miesiąca. Przelicz dni tak, aby mieć w zapasie 2-3 dodatkowe dni.

Krok 7

Przepisz akt poświęcenia Jezusowi przez Maryję https://betesda24.pl/wp-content/uploads/2018/02/Akt-po%C5%9Bwi%C4%99cenia-si%C4%99-Jezusowi-przez-Maryj%C4%99.pdf

Krok 8

Przystąp do aktu zwierzenia w 1 sobotę miesiąca