Zadanie tygodnia 26/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „Idź! Posyłam Cię…” Rpzważ: Jakie imię nadaję sobie? Jakim imieniem wzywa mnie Bóg? Jakie imię nadaję bliźniemu? Gdzie oddzielam się od innych, jestem[…]

Continue reading …

Zadanie tygodnia 25/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „Eucharystia jest sakramentem siły przebicia” Przeczytaj słowa z „Księgi Tobiasza”: Tobiasz zawołał swego syna, Tobiasza, i powiedział do niego: «Dziecko, bacz, aby uiścić[…]

Continue reading …

Zadanie tygodnia 24/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy konferencji księdza Mariana Reichela „Uzdrowienie i dręczenia szatańskie” Wysłuchaj konferencji, szczególnie przyjrzyj się świadectwu i temu, w jaki sposób przeciwstawić się złemu,  zrób notatki,  zanotuj  pytania. Przygotuj konferencję[…]

Continue reading …

Zadanie tygodnia 23/2023

Pokój z Tobą! W tym tygodniu słuchamy homilii księdza arcybiskupa Grzegorza Rysia „Czy macie takie priorytety jak Bóg”? Gdzie upatruję źródeł autentycznej władzy? Jaką władzę ma Bóg?  O jaką władzę zabiegam? Jaką mam ofiarność w[…]

Continue reading …